ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่โต๋ | newswit

เอส ไอ จี ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
เอส ไอ จี ร่วมกับพันธมิตร ส่งมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
เพื่อรีไซเคิลกล่องยูเอชทีที่ผ่านการบริโภค สานต่อความยั่งยืน ในโครงการกล่องวิเศษ – ที่มาของ "โครงการกล่องวิเศษ Mar 2022
เซเว่นฯ ร่วมกับ เอส ไอ จี ส่งมอบชุดโต๊ะเก้าอี้
เซเว่นฯ ร่วมกับ เอส ไอ จี ส่งมอบชุดโต๊ะเก้าอี้
รีไซเคิลจากกล่องนมยูเอชที ในโครงการกล่องวิเศษ ให้กับโรงเรียนบ้านแม่โต๋ และโรงเรียนแม่ยางห้า – Jan 2022
ภาพข่าว: NDR ร่วมซ่อมแซมอาคารเรียน
ภาพข่าว: NDR ร่วมซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ จ.เชียงใหม่ – Oct 2018