ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านชำขวาง | newswit

MINISO THAILAND มอบเงินบริจาค
MINISO THAILAND มอบเงินบริจาค
100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านชำขวาง – ในฐานะที่ MINISO THAILAND เป็นหนึ่งในธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของประเทศ Sep 2019
ภาพข่าว: NPS ส่งเสริมโภชนาการและการเรียนรู้ให้เยาวชน
ภาพข่าว: NPS ส่งเสริมโภชนาการและการเรียนรู้ให้เยาวชน
จัดโครงการ “ผักสวนครัวเพื่ออาหารกลางวัน” – Jul 2017