ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนฉะเชิงเทรา | newswit

ภาพข่าว: บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์
ภาพข่าว: บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์
จำกัด ร่วมทำความดีเพื่อนสังคม ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล – Jan 2017
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสร้างสรรค์สังคม เลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 54 – กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--Double A 1991 ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนาเพื่อลดโลกร้อน รวมกลุ่มพนักงานจิตอาสามาทำความดีในวันเกิดของตนเอง ในกิจกรรม “เลี้ยงน้องวันเกิด” ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา สถานศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสันทนาการและปลูกต้นกระดาษกับน้อง ๆ