โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้