ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ | newswit

NPS ส่งความห่วงใยให้ชุมชน สนับสนุนชุดตรวจ
NPS ส่งความห่วงใยให้ชุมชน สนับสนุนชุดตรวจ
ATK หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า – Feb 2023
NPS มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 10
NPS มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 10
เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ – Jul 2021
ภาพข่าว: เอ็นพีเอส สนับสนุนโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ภาพข่าว: เอ็นพีเอส สนับสนุนโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข – Mar 2015