โรงพยาบาลลานนา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

Mr.Orlando and Willy สนับสนุน ข้าวกล่องจำนวน 30 กล่อง มอบให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของ โรงพยาบาลลานนา ที่ช่วยดูแลประชาชนชาวเชียงใหม่ ทั้งการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ จุดบริการคัดกรอง หน้าอาคาร C โรงพยาบาลลานนาทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี่ด้วย ที่มา:

Mr.Orlando and Willy บริจาคข้าวกล่อง

๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๗:๑๖

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๔ ๐๔:๑๕