โรงพยาบาลลาดพร้าว ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ศุภาลัย เปิดพื้นที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19 รองรับผู้ประกันตนในเขตสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 11 โดยพนักงานศุภาลัยนำร่องฉีดวัคซีนทั้งองค์กร

๑๑ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๕

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 โรงพยาบาลลาดพร้าว และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดสถานที่อาคาร ศุภาลัย

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

๑๗ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๗

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-การบินไทย นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว โดยมีพนักงานบริษัท

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๑๑

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว นายกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และได้ผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ

ภาพข่าว: รพ.ลาดพร้าว เปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

๑๕ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๓:๔๔

กรุงเทพฯ-15 ก.พ.-โรงพยาบาลลาดพร้าว ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลลาดพร้าว พร้อมด้วย รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในงาน ณ ชั้น

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2561)

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน ล้งเล้ง วันปล่อย ของนักศึกษาและอาจารย์เด็กมนุษย์ 2018 ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย 09.00 น. กระทรวงยุติธรรม จัดเปิดตัวรถเคลื่อนที่ ชื่นใจ.คน ไทยรู้กฎหมาย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 09.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(14 กุมภาพันธ์ 2561)

๑๔ ก.พ. ๒๐๑๘ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-14 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09.30 น. โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็น เลิศทางการแพทย์ และฉลองครบรอบ 25 ปี พร้อมแถลงข่าว โครงการ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และผ่าตัดต้อ กระจกสำหรับผู้สูงวัย ของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH ณ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 กุมภาพันธ์ 2561)

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 น. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน ล้งเล้ง วันปล่อย ของนักศึกษาและอาจารย์เด็กมนุษย์ 2018 ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย 09.00 น. กระทรวงยุติธรรม จัดเปิดตัวรถเคลื่อนที่ ชื่นใจ.คน ไทยรู้กฎหมาย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 09.30 น.

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(14 กุมภาพันธ์ 2561)

๑๓ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-13 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 09.30 น. โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็น เลิศทางการแพทย์ และฉลองครบรอบ 25 ปี พร้อมแถลงข่าว โครงการ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และผ่าตัดต้อ กระจกสำหรับผู้สูงวัย ของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH ณ

โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และฉลองครบรอบ 25 ปี พร้อมแถลงข่าวโครงการ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และผ่าตัดต้อกระจกสำหรับผู้สูงวัย ของบริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-IR PLUS บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลลาดพร้าว ที่ได้รับรองมาตรฐานขั้นสูงสุดของมาตรฐานสถานพยาบาลจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เสวนา ข้อเข่าเสื่อม และ โรคต้อกระจก

๐๗ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๔

กรุงเทพฯ-7 ก.พ.-โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลลาดพร้าว ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และเข้าร่วมฟังเสวนาสุขภาพเรื่อง ข้อเข่าเสื่อม เราซ่อมได้ โดย นพ.บรรยง เวทยไวกูณฐ์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลลาดพร้าว และ นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

ภาพข่าว: กฟน. ตรวจประเมินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับ 2 ปีที่ 5

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๕๓

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-Make A Wealth Consulting คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมตรวจประเมินอาคารโรงพยาบาลลาดพร้าว เพื่อประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงานในระดับ 2 ตามโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5 MEA Energy Saving Building 2017 จัดประกวดอาคารสำหรับ 4

ภาพข่าว: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๕

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-โรงพยาบาลลาดพร้าว บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมี ศ. ดร. นพ. สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว รศ. นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค กรรมการ และดร. อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มูลนิธิ รพ.ลาดพร้าว จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ประจำปี 2560

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๕๐

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ Blu-o RHYTHM Esplanade Ratchada โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อจัดหารายได้เข้า มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว

ภาพข่าว: รพ.ลาดพร้าวทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-โรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 โรงพยาบาลลาดพร้าว มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว พร้อมบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองพระรอด จ.สุโขทัย พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ และส่งมอบอาคารให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ 38

Gossip News: ASIAN ควง LPH สุดฮอต!! ร่วมงาน Road to the Star : ค้นฟ้าหาหุ้น Turnaround ครึ่งหลัง 2017

๒๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๘:๔๑

กรุงเทพฯ-22 พ.ค.-IR PLUS ผลงานเด่นตั้งแต่โค้งแรกของปี สำหรับ ASIAN หรือ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด อวดกำไร Q1/60 แตะ 106 ลบ. โต 880% และLPH หรือบมจ.โรงพยาบาลลาดพร้าว ทำกำไร Q1/60 ที่ 47.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นราว 12% ขณะที่ราคาหุ้นวิ่งแรงไม่แพ้ผลกำไรที่เติบโต เรียกได้ว่าฮอตสุดจน บล.เคทีบีเอส (KTBS)

ภาพข่าว: รพ.ลาดพร้าว เปิด ศูนย์ความงามและเลเซอร์ลาดพร้าว

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๙

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-IR PLUS ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.นิวัติ พลนิกร (ที่ 3 จากขวา) แพทย์คนแรกของประเทศไทย ในการนำนวัตกรรมเลเซอร์มาใช้รักษาผิวหนังและความงาม และ นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี (ที่ 2 จากขวา)

ภาพข่าว: เปิดศูนย์ความงามและเลเซอร์ รพ.ลาดพร้าว

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๓

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-โรงพยาบาลลาดพร้าว ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 นับจากซ้ายมือ) เป็นประธานเปิด ศูนย์ความงามและเลเซอร์ ลาดพร้าว และ เสวนาหัวข้อ เนรมิตความงามและรักษาโรคผิวหนัง ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ โดยมี นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี

อวดผิวสวยไม่ต้องคอยปกปิดรอยแผลเป็น ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์

๒๐ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๐:๒๑

กรุงเทพฯ-20 ก.พ.-มีเดีย โดย นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี ผู้อำนวยการศูนย์ความงามและเลเซอร์ลาดพร้าว โรงพยาบาลลาดพร้าว รอยแผลเป็น เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นบนร่างกายโดยเฉพาะนอกร่มผ้าที่เป็นจุดสังเกตได้ง่าย แต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ การผ่าตัด ผ่าคลอด การเป็นสิว

พิธีเปิดศูนย์ความงามและเลเซอร์ โรงพยาบาลลาดพร้าว

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๒

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-มีเดีย วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-11.30 น. ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน พิธีเปิดศูนย์ความงามและเลเซอร์ลาดพร้าว พร้อมร่วมฟังเสวนาหัวข้อ เนรมิตความงามและรักษาโรคผิวหนัง ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ จาก

ข่าวซุบซิบ: เตรียมพร้อมเปิดศูนย์ความงามและเลเซอร์ลาดพร้าว

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๙

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-มีเดีย ช่วงนี้ นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี ผู้อำนวยการศูนย์ความงามและเลเซอร์ โรงพยาบาลลาดพร้าว เตรียมตัวเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการวันที่ 25 ก.พ. 60 นี้ ช่วงนี้เลยแน่นทั้งคิวงานและคิวคนไข้ แถมโชคดีได้ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.นิวัติ พลนิกร

งานสัมมนา เนรมิตความงามและรักษาโรคผิวหนัง ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ รพ.ลาดพร้าว

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๐๒

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-มีเดีย ศูนย์ความงามและเลเซอร์ โรงพยาบาลลาดพร้าว ขอเชิญชวนผู้ที่ใส่ใจสุขภาพผิวหนังและความงาม เข้าร่วมรับฟังสัมมนา เนรมิตความงามและรักษาโรคผิวหนัง ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์ โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.นิวัติ พลนิกร แพทย์คนแรกของประเทศไทย ในการนำนวัตกรรมเลเซอร์มาใช้รักษาผิวหนังและความงาม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ล่าสุด!!

๐๘ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๐๗

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-โรงพยาบาลลาดพร้าว วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ล่าสุด!! ลด - ความรุนแรงของโรค ลด - การเจ็บป่วย / การเข้ารักษาตัว / การเสียชีวิต ป้องกัน - กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก ป้องกัน - ทุกคนในครอบครัวและคนรอบข้าง โรงพยาบาลลาดพร้าว

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่นสุดคุ้ม ครึ่งราคา!!!

๐๒ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๗

กรุงเทพฯ-2 พ.ย.-โรงพยาบาลลาดพร้าว โรงพยาบาลลาดพร้าว จัดกิจกรรม Healthy Gift สุขภาพดีรับปีใหม่ เพื่อมอบความสุข สุขภาพดี สุดคุ้ม ส่งท้ายปี ให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรัก กับหลากหลายชุดตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับทุกช่วงวัย ราคาเริ่มต้น 1,500 11,200 บาท ติดต่อซื้อบัตรกำนัลเพื่อเป็นของขวัญสุขภาพดี หรือ

ภาพข่าว: รพ.ลาดพร้าว ร่วมงาน The EM District Health Expo 2016

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๓๗

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-IR PLUS รศ.(พิเศษ) นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และผู้อำนวยการศูนย์โรคตา และศูนย์เลสิคโรงพยาบาลลาดพร้าว ให้เกียรติร่วมบรรยายในหัวข้อ มองโลกสดใสยิ่งกว่า กับดวงตาคู่ใหม่ Better Eye Better Health โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตาในทุกช่วงวัย

LPH อวดงบผลงาน Q1/59 กำไรกระฉูดพุ่งกว่า 183% มั่นใจรายได้ปีนี้โต 15% ตามเป้า Excellent Center หนุน

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๔

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-IR PLUS LPH แจ้งผลประกอบการงวด Q1/59 ผลงานออกมาสวย มีรายได้รวม 339.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.11% โกยกำไร 42.15 ล้านบาท พุ่งกระฉุด 183.12% ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ซีอีโอคนเก่ง มั่นใจรายได้ปี 59 โตตามเป้าหมาย 15% สาเหตุหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลง- Excellent Center หนุน ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช

ภาพข่าว: รพ.ลาดพร้าว เปิดศูนย์โรคตาและศูนย์เลสิค ยกระดับความเป็นเลิศด้านจักษุ

๒๙ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๙

กรุงเทพฯ-29 ก.พ.-IR PLUS รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH และ รศ.(พิเศษ) นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และผู้อำนวยการศูนย์โรคตา และศูนย์เลสิคโรงพยาบาลลาดพร้าว พร้อมด้วยดร.อังกูร ฉันทนาวินิช (ที่

ภาพข่าว: รพ.ลาดพร้าว ถือฤกษ์ดีวันแห่งความรัก ทำบุญครบรอบ 23 ปี

๑๗ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๔

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-IR PLUS ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่โรงพยาบาลลาดพร้าวครบรอบ 23 ปี

ภาพข่าว: รพ.ลาดพร้าว แต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและเตรียมการรับรองมาตรฐาน (JCI)

๒๖ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๗

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-IR PLUS ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด(มหาชน) หรือ LPH ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล ภายใต้ชื่อ โรงพยาบาลลาดพร้าว และรศ.นพ. อัมพร จงเสรีจิตต์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมนายแพทย์สมพร คำผง (ที่ 5 จากขวา)

ภาพข่าว: พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๕ ๐๙:๕๕

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-โรงพยาบาลหัวเฉียว นายกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 ให้กับนักศึกษาจากโรงพยาบาลหัวเฉียว คลินิกหัวเฉียวไทยจีนฯ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลจุฬารัตน์

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(28 ตุลาคม 2558)

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๕ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-อินโฟเควสท์ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 08.30 น. ดีแอนด์ดับบลิว เชิญเยี่ยมชมโรงงาน ณ บริษัท ดีแอนด์ ดับบลิว(เอเชีย) จำกัด 08.30 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิต ธานี 09.00