ข่าวประชาสัมพันธ์โพลีเพล็กซ์ | newswit

อีโคบลู จัดการปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย
อีโคบลู จัดการปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย
– ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ที่ก่อปัญหารายใหญ่เรื่องขยะพลาสติกทางทะเล May 2022
ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ที่ 'A-(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ – อันดับเครดิตของ PTL สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจแผ่นฟิล์มพลาสติกโพลีเอสเตอร์ (PET Film) ของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความต้องการที่มีเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขาย การกระจายตัวของฐานการผลิตและรายได้จากการจำหน่ายสินค้าไปในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯอย่างไรก็ตาม
PTL พร้อมขยายตลาดหลังเริ่มสายการผลิต
PTL พร้อมขยายตลาดหลังเริ่มสายการผลิต
BOPP ใหม่ในอินโดนีเซีย – นายอมิต ปรากาซ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL Dec 2021
PTL ทำกำไรสุทธิรอบปีบัญชี 2563-64
PTL ทำกำไรสุทธิรอบปีบัญชี 2563-64
เพิ่มขึ้น 64% – นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่สนับสนุนความสามารถในการทำกำไรคือ May 2021
PTL ทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 45% ในไตรมาส
PTL ทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 45% ในไตรมาส
3 ของรอบปีบัญชี 2563/64 – ความสำเร็จในด้านผลประกอบการในไตรมาสนี้ มาจากความต้องการฟิล์ม PET ของ PTL Feb 2021
บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ
บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ
PTL โชว์ผลงานไตรมาส 2 ปี 63/64 รับดีมานต์แผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางโตต่อเนื่อง – ทั้งนี้ PTL Nov 2020
PTL ประกาศแผนลงทุนครั้งใหม่ 103
PTL ประกาศแผนลงทุนครั้งใหม่ 103
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มไลน์การผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET และขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก PET ขึ้นสู่ผู้นำตลาดในสหรัฐอเมริกา Sep 2020
บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ
บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ
PTL โชว์ผลงานไตรมาส 1 ปี 63/64 ทำกำไรสุทธิพุ่ง 818 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% รับดีมานต์แผ่นฟิล์ม PET ชนิดบางพุ่ง – Aug 2020
ภาพข่าว: บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
ภาพข่าว: บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
หรือ PTL สร้างความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น – Aug 2020
บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ
บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ
PTL ชี้ธุรกิจแผ่นฟิล์ม PET แกร่ง รับ ศก.โลกทยอยฟื้นตัวหลังคลายล็อคดาวน์จาก COVID-19 – Aug 2020
ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ที่ 'A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ – อันดับเครดิตของ PTL ได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินรวมของบริษัทแม่ Polyplex Corporation Limited หรือ Polyplex Group เนื่องจากฟิทช์มองว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง PTL กับ Polyplex Group อยู่ในระดับสูง  และ Polyplex Group มีสถานะทางเครดิตโดยลำพัง (Standalone credit profile) ที่อ่อนแอกว่า PTL    
ฟิทช์ เรทติ้งส์: อันดับเครดิตของ บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ยังไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางแพ่ง – การกระทำผิดกฏระเบียบของ ก.ล.ต. ในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในการซื้อหุ้น PTL ในปี 2559 ตามคำวินิจฉัยของ ก.ล.ต. ได้สะท้อนภาพในแง่ลบในเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทให้เป็นธรรมและโปร่งใส โดยเฉพาะประสิทธิผลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
IOD ขึ้นเครื่องหมาย * หุ้น PTL ในผลประเมิน CGR ปี 2561 – IOD จะทำการขึ้นเครื่องหมาย * เหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ในกรณีที่ก่อนหรือหลังการประกาศผล ปรากฎข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการกับบริษัท หรือ กรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท อย่างเช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อแจ้งผู้ใช้ข้อมูลคะแนน CGR
IOD ขึ้นเครื่องหมาย * หุ้น PTL ในผลประเมิน CGR ปี 2561 – IOD จะทำการขึ้นเครื่องหมาย * เหนือชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ในกรณีที่ก่อนหรือหลังการประกาศผล ปรากฎข่าวด้านการกำกับดูแลกิจการกับบริษัท หรือ กรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท อย่างเช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ เป็นต้น เพื่อแจ้งผู้ใช้ข้อมูลคะแนน CGR
ฟิทช์คงอันดับเครดิต บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ที่ 'A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ – อันดับเครดิตของ PTL พิจารณาบนสถานะทางการเงินรวมของบริษัทแม่ Polyplex Corporation Limited (PCL) เนื่องจากฟิทช์ประเมินว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง PTL กับ PCL อยู่ในระดับสูง และ PCL มีสถานะทางเครดิตโดยลำพัง (Standalone credit profile) อ่อนแอกว่า PTL ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต ผู้นำในธุรกิจแผ่นฟิล์มพลาสติก: อันดับเครดิตของ PTL
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินกลุ่มบริษัท
ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินกลุ่มบริษัท
โพลีเพล็กซ์ สร้างโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย – Sep 2018
EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท
EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท
โพลีเพล็กซ์ สร้างโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย – การสนับสนุนทางการเงินให้กลุ่มบริษัท Sep 2018
EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท
EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท
โพลีเพล็กซ์ สร้างโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย – การสนับสนุนทางการเงินให้กลุ่มบริษัท Sep 2018
ฟิทช์จัดอันดับเครดิต บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) เป็นครั้งแรกที่ 'A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ – อันดับเครดิตของ PTL สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจแผ่นฟิล์มพลาสติก โดยบริษัทฯ มีกำลังการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกเทียบเท่ากับผู้ผลิตในระดับโลก บริษัทฯ มีฐานการผลิตและการจำหน่ายสินค้ากระจายไปในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ
อินโดรามา เวนเจอร์ส เสริมทัพธุรกิจ PET ก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาด PET ในตุรกีและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้? – เมื่อรวมเข้ากับกำลังการผลิต 130,000 ตันต่อปีของโรงงาน Artenius Turkpet ที่ได้ประกาศไปแล้วในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Indorama Ventures Adana PET)?ทำให้มีกำลังการผลิตรวม 382,000 ตันต่อปี?ส่งผลให้เป็นผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกีและในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ นายอาลก โลเฮีย
PTL ยืนยันสถานะทางการเงินและปฏิบัติการยังดี – กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--โพลีเพล็กซ์ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทชั้นนำผู้ผลิตแผ่นฟิลม์ กล่าวว่า ระบบปฏิบัติการและระบบการเงินของบริษัทยังคงดีไม่เป็นไปตามกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้น “โพลีเพล็กซ์ยังคงมีศักยภาพที่ดีทั้งทางการเงินและการปฏิบัติการ” กล่าวโดย นายโรฮิท กุมาร์ วาฮิททรา กรรมการบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายโรฮิท กุมาร์
PTL ลงทุนเพิ่ม 2.3 พันล้านเพิ่มกำลังการผลิต หลังสิ้นธ.ค. กำไรสุทธิโตกว่า 450 เปอร์เซนต์ – กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่น บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศ โชว์ผลงาน กำไรโตกว่า 450 เปอร์เซนต์ลงทุน 2,300 ล้านบาทแตกไลน์ผลิตแผ่นฟิล์ม พร้อมมั่นใจราคาแผ่นฟิล์มจะยังคงสูงต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง เหตุจากความต้องการในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
PTL ทุ่ม 1.88 พันล้านขยายกำลังผลิตหลังโรงงานในตุรกีดันรายได้โต 56% – กรุงเทพฯ--31 ต.ค.--มาสเตอร์ มายด์ “โพลีเพล็กซ์” ได้แรงส่งจากตุรกีและอเมริกาหนุนรายได้งวดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 49 โตกว่าปีก่อนถึง 56% เชื่อมาร์จิ้นการขายของบริษัทฯ จะสูงขึ้นจากภาวะราคาน้ำมันที่ลดลง เดินหน้าขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์มชนิดใหม่ในตุรกี ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพ มูลค่าโครงการกว่า 1,800 ล้านบาท นายมานิตย์ กุปต้า กรรมการและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพาณิชย์ บริษัท
ภาพข่าว: PTL ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี – กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 โดยมี นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ (ที่4 จากซ้าย) และ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร กรรมการผู้ตรวจสอบ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ของบริษัทฯ ณ โรงแรม แรมแบรนดท์ เมื่อเร็วๆนี้ สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
PTL แจงกำไรลดเหตุน้ำมันพุ่ง ผู้บริหารไม่หวั่น เดินหน้าเพิ่มสายการผลิตหวังผลระยะยาว – กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมูนิเคชั่นส ผู้บริหารโพลีเพล็กซ์เผยกำไรลดตามกระแสวงจรธุรกิจ ขณะที่น้ำมันแพงกดดัน ชี้เป็นวัฏจักรปกติ ลั่นไม่ใช่ปัญหาร้ายแรง มั่นใจกลยุทธ์เน้นประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ขยายสายการผลิต และพัฒนาผลิตภัณท์ หวังเพิ่มมูลค่า ดันธุรกิจแข็งแกร่งในระยะยาว จากผลการดำเนินการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2549 (ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน
บิ๊ก PTL เผยเหตุกำไรสุทธิไม่พุ่ง เหตุตั้งโรงงานตุรกี มั่นใจกลับมาผงาดได้อีกครั้ง – กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมูนิเคชั่นส์ ผู้บริหารโพลีเพล็กซ์เผยกำไรสุทธิปีที่แล้ว 560 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเพราะอยู่ในช่วงลงทุนในตุรกีทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง แต่จะเก็บเกี่ยวผลกำไรได้ในปีนี้ ส่วนยอดรายได้ 3,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 72 ล้านบาท ประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ 28 สตางค์ เทียบกับราคาหุ้น 4.6 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนสูงกว่า
บิ๊ก PTL เผยเหตุกำไรสุทธิไม่พุ่งเหตุตั้งโรงงานตุรกี มั่นใจกลับมาผงาดได้อีกครั้ง – กรุงเทพฯ--1 มิ.ย.--มาสเตอร์ไมนด์ ผู้บริหารโพลีเพล็กซ์เผยกำไรสุทธิปีที่แล้ว 560 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเพราะอยู่ในช่วงลงทุนในตุรกีทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง แต่จะเก็บเกี่ยวผลกำไรได้ในปีนี้ ส่วนยอดรายได้ 3,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 72 ล้านบาท ประกาศจ่ายปันผลหุ้นละ 28 สตางค์ เทียบกับราคาหุ้น 4.6 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนสูงกว่า 6% “มานิตย์”
‘โพลีเพล็กซ์’ ลั่น เศรษฐกิจชะลอไม่กระทบ ชี้ความต้องการบรรจุภัณฑ์โตต่อเนื่อง – กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--มาสเตอร์ไมนด์ ผู้บริหาร PTL หรือโพลีเพล็กซ์ ไม่หวั่นไหวกับปัจจัยการเมือง ชี้แม้จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวก็ไม่กระทบกับบริษัท เพราะมีลูกค้าหลากหลาย ความต้องการล้นเหลือ เผยนอกจากออร์เดอร์เพิ่มแล้ว ยังลดต้นทุนด้วยการใช้แก๊สแทนน้ำมัน คาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 25% ใน 6-9 เดือนข้างหน้า จากสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้
โพลีเพล็กซ์ ผงาดยักษ์ใหญ่วงการ PET ทุ่ม 2,800 ล้าน เปิดโรงงานใหม่ในตุรกี – กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--มาสเตอร์มาย คอมมิวนิเคชั่น "โพลีเพล็กซ์" สยายปีก ลงทุน 2,800 ล้าน ในตุรกี ผลิตแผ่นฟิล์ม PET เผยเป็นกลยุทธ์ "ใกล้ตลาด ใกล้ลูกค้า" ทำให้ต้นทุนการขนส่งต่ำกว่าคู่แข่ง ผงาดเป็นหนึ่งในสี่ยักษ์ใหญ่วงการ PET ของโลก "ซันจีฟ ซาราฟ" เปิดแผนปีหน้า เพิ่มไลน์ผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ เจาะลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ในยุโรป รัสเซีย ตุรกี