ข่าวประชาสัมพันธ์โนบิทเทอร์ | newswit

L&E ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านการวิจัย
L&E ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนาการปลูกพืชในระบบปิดโดยใช้แสงเทียม – Dec 2020
วว. จับมือ 4 หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน
วว. จับมือ 4 หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน
ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทยก้าวสู่ระดับสากล เพิ่มมูลค่าสินค้าในตลาด สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค – Jul 2020
ภาพข่าว: วว./บริษัท โนบิทเทอร์
ภาพข่าว: วว./บริษัท โนบิทเทอร์
จำกัด ลงนามความร่วมมือ โครงการการวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเคล ในระบบ Plant Factory – Apr 2020