แบรดฟอร์ด เบลล์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: สถาบัน ลีด บิซิเนส เลี้ยงต้อนรับ มหาวิทยาลัย คอร์เนลล์

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๖

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเกียรติคุณ นายรีวิน เพทายบรรลือ กรรมการบริหาร นายพิธจักษณ์ ยศวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน ลีด บิซิเนสจัดงานเลี้ยงรับรอง นายโจเซฟ อี กลาสโซ รองคณบดีฝ่ายการเงินการบริหารธุรการและองค์กรสัมพันธ์ นายแบรดฟอร์ด เบลล์

ภาพข่าว: สถาบัน ลีด บิซิเนส จับมือ มหาวิทยาลัย คอร์เนลล์ สร้างผู้นำไทย

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๕๗

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานเกียรติคุณ นายรีวิน เพทายบรรลือ กรรมการบริหาร นายพิธจักษณ์ ยศวรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ผู้อำนวยการหลักสูตร และนางสาวกานต์นัดดา เสนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สถาบัน ลีด บิซิเนส