ข่าวประชาสัมพันธ์แนวพระราชดำริ | newswit

ผู้บริหารบางจากฯ บรรยายให้กับโครงการการนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริระดับกลาง
ผู้บริหารบางจากฯ บรรยายให้กับโครงการการนำการพัฒนาตามแนวพระราชดำริระดับกลาง
สำนักงาน กปร. ประจำปี 2567 – นางกลอยตา ได้กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลต่างๆ 01 Mar
กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
(แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 02 Feb
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จับมือสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดกิจกรรมการประกวดพริกบางช้าง ประจำปี 2567 โครงการสวนเกษตรตามแนวพระราชดำริ อุทยาน ร.2 – 02 Feb
กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
กรมโยธาฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา ออกแบบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
(แก้มลิง) แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน – นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ 31 Jan
เชียงใหม่ จัดทำ E-Book สรุปผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
เชียงใหม่ จัดทำ E-Book สรุปผลการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร – 1. ผลการดำเนินโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" 27 Oct
พช.น่าน : เยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พช.น่าน : เยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริสร้างความมั่นคงทางอาหาร
อำเภอเวียงสา – วันที่ 1 กันยายน 2566  นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายชำนาญ บุดาสา 01 Sep
พช.ปลวกแดง น้อมนำแนวพระราชดำริ
พช.ปลวกแดง น้อมนำแนวพระราชดำริ
ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร – นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน 04 Jul
อว. เดินหน้าขับเคลื่อนแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติ
อว. เดินหน้าขับเคลื่อนแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม – Nov 2022
บล.พาย (Pi) ผนึกกำลังในเครือจัดโครงการ
บล.พาย (Pi) ผนึกกำลังในเครือจัดโครงการ
CSR ปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น ตามแนวพระราชดำริฯ – Nov 2022
CGH ผนึกกำลังบริษัทฯ ในเครือจัดโครงการ
CGH ผนึกกำลังบริษัทฯ ในเครือจัดโครงการ
CSR ปลูกป่าชายเลน 1,000 ต้น ตามแนวพระราชดำริฯ – Nov 2022
หาดทิพย์ สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์
หาดทิพย์ สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขยายพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ – ทั้งนี้ หาดทิพย์ได้ สนับสนุนโครงการฯ Oct 2022
มุ่งพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสู่ชุมชน
มุ่งพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรสู่ชุมชน
ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 – วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิ Feb 2022
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับ
มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับ
ซีพี ชูมะพร้าวน้ำหอมบ้านทุ่งโป่ง พืชเศรษฐกิจใหม่นำร่อง ผลักดันผลผลิตสู่แม็คโคร – มูลนิธิปิดทองหลังพระ Feb 2022
เกษตรพิจิตร คว้ารางวัลชนะเลิศ
เกษตรพิจิตร คว้ารางวัลชนะเลิศ
ศูนย์การเรียนรู้ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน – โดยกำหนดประเภทของกิจกรรมโครงการชีววิถีฯ Feb 2022
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ขับเคลื่อนแผน ปี 65 มุ่งตอบแทนคุณแผ่นดิน - พัฒนาคุณภาพชีวิต - สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านเกษตร – นายจอมกิตติ ศิริกุล Feb 2022
SVL Group ส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ
SVL Group ส่งมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ
ตามโครงการ ฝายมีชีวิต – Aug 2021
ก้าวต่อสู่ความพอเพียง พช. สืบสานแนวพระราชดำริ
ก้าวต่อสู่ความพอเพียง พช. สืบสานแนวพระราชดำริ
ขับเคลื่อน โคก หนอง นา พช. อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี – Jun 2021
พช.สุราษฎร์ธานี ยึดสโลแกน ครัวเรือนคือคลังอาหาร
พช.สุราษฎร์ธานี ยึดสโลแกน ครัวเรือนคือคลังอาหาร
หมู่บ้านคือสถานที่แบ่งปัน – จากการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า Jun 2021
พช. ผนึกกำลังสู้ภัยโควิด ฝ่าวิกฤตสร้างแหล่งอาหารพึ่งตนเอง
พช. ผนึกกำลังสู้ภัยโควิด ฝ่าวิกฤตสร้างแหล่งอาหารพึ่งตนเอง
เพื่อชุมชน เพื่อชาติ – โดย กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) Jun 2021
ทุ่มสุดตัว! พช.อุบลฯ ติดตามสนับสนุนการปรับพื้นที่
ทุ่มสุดตัว! พช.อุบลฯ ติดตามสนับสนุนการปรับพื้นที่
โคก หนอง นา พช. อ.โพธิ์ไทร เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริ ให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ May 2021
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผนึกกำลังท้องถิ่นท้องที่ เดินหน้าปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 – เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายนคร May 2021
พช.สานฝันประชาชน ตรวจรับโครงการ
พช.สานฝันประชาชน ตรวจรับโครงการ
โคก หนอง นา พช. ในพื้นที่ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี สืบสานแนวพระราชดำริ และยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติ May 2021
พช. บุกเยือน ศูนย์เรียนรู้ เฮือนฮ่วมแฮง
พช. บุกเยือน ศูนย์เรียนรู้ เฮือนฮ่วมแฮง
จับมือ ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการความร่วมมืองานพัฒนาชุมชน และ โคก หนอง นา พช. – นายสฤษดิ์ May 2021
สุดปลื้ม! พช.ผนึกกำลัง นพค.51
สุดปลื้ม! พช.ผนึกกำลัง นพค.51
ส่งมอบแปลง CLM โคก หนอง นา พช. อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี – นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี May 2021
พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม
พช.สระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม
สนับสนุนการสืบสานพระปณิธาน ทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ตามแนวพระราชดำริ – เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 May 2021
พช.นครพนม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
พช.นครพนม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร – นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม May 2021
มหาวิทยาลัยพะเยาเตรียมความพร้อมเปิด
มหาวิทยาลัยพะเยาเตรียมความพร้อมเปิด
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง – Nov 2020