ข่าวประชาสัมพันธ์เอเชียเอวิเอชั่น | newswit

กลุ่มแอร์เอเชีย ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสายการบินราคาประหยัดที่ปลอดภัยสูงสุดประจำปี
กลุ่มแอร์เอเชีย ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสายการบินราคาประหยัดที่ปลอดภัยสูงสุดประจำปี
2566 ด้วย เรตติ้ง 7/7 หลังสถานการณ์โควิด-19 – กลุ่มแอร์เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งรวมถึงสายการบินไทยแอร์เอเชีย Jan 2023
แอร์เอเชีย สยายปีกตั้งสายการบินราคาประหยัดใหม่ในกัมพูชา
แอร์เอเชีย สยายปีกตั้งสายการบินราคาประหยัดใหม่ในกัมพูชา
พร้อมจับมือร่วมลงทุนกับบริษัทศิวิลัย เอเชีย ก่อตั้ง แอร์เอเชีย กัมพูชา – Dec 2022
AAV คว้า หุ้นยั่งยืน THSI ติดต่อกันเป็นปีที่
AAV คว้า หุ้นยั่งยืน THSI ติดต่อกันเป็นปีที่
4 รับการฟื้นตัวธุรกิจท่องเที่ยว รุกหนักเปิดบินระหว่างประเทศสร้างการเติบโต – นายสันติสุข คล่องใช้ยา Oct 2022
AAV ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1
AAV ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1
ปี 2565 ฟื้นตัวแข็งแกร่ง ยอดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 พร้อมเดินหน้าเปิดเส้นทางระหว่างประเทศต่อเนื่อง May 2022
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เคาะแผนปรับโครงสร้างกิจการใหม่
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เคาะแผนปรับโครงสร้างกิจการใหม่
ระดมทุนเพิ่มสภาพคล่องให้บริการต่อเนื่อง พร้อมรองรับการเปิดประเทศ – นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร Oct 2021
ไทยแอร์เอเชีย รอดแล้ว! พร้อมเปิดแผนปรับโครงสร้างกิจการ
ไทยแอร์เอเชีย รอดแล้ว! พร้อมเปิดแผนปรับโครงสร้างกิจการ
ระดมทุนเพิ่มสภาพคล่องให้บริการต่อเนื่อง – นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น Apr 2021
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563 เที่ยวบินภายในประเทศ กลับมาให้บริการแล้วร้อยละ 96 เทียบกับก่อนสถานการณ์โควิด-19 – อย่างไรก็ตามมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ส่งผลให้ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีการขาดทุนอยู่ที่ 1,836.8 ล้านบาท ขณะที่ขาดทุนขั้นต้นของไตรมาสนี้ฟื้นตัวจากไตรมาสที่แล้ว
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 – นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ.ไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลต่อนโยบายข้อจำกัดการเดินทางของรัฐ และความต้องการเดินทางที่ลดลง แอร์เอเชียจึงจำเป็นต้องลดการให้บริการเที่ยวบิน โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศ ทำให้รายได้รวมในไตรมาสนี้ลดลงร้อยละ 78
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2563 – โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ปรับเส้นทางบินและปรับแผนปริมาณที่นั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการบินและสอดคล้องกับความต้องการเดินทาง รวมถึงลดความถี่และยกเลิกเส้นทางบินในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาด ส่งผลให้ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารอยู่ที่ 4,834 ล้านที่นั่ง ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
แอร์เอเชียเผยผลประกอบการไตรมาส 4 และตลอดปี 2562 ทั้งปีขนส่งผู้โดยสารรวม 22.15 ล้านคน เติบโตร้อยละ 3 มีอัตราการขนส่งผู้โดยสารร้อยละ 85 พร้อมรับเครื่องบินใหม่ A321 นีโอ 2 ลำ – นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ บจ.ไทยแอร์เอเชีย (TAA) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปี 2562 ได้รับผลกระทบหลักมาจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น เหตุการณ์การประท้วงที่ฮ่องกง
AAV อนุมัติทำธุรกรรมขายอากาศยาน และเช่าอากาศยานกลับ เพื่อบริหารฝูงบิน ความเสี่ยงของมูลค่าเครื่องบินจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเงินทุน – บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า บริษัทได้พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับ (aircraft sales and leaseback transaction) ระหว่างบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ("TAA") กับ Avolon Aerospace Leasing Limited หรือบุคคลที่ Avolon Aerospace Leasing
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562 ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI เป็นครั้งแรก ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจแข็งแกร่งสู่อนาคต – ทั้งนี้สำหรับผลประกอบการ ในไตรมาส 3 ปี 2562 ของ AAV มีรายได้รวม 9,661.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น/ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4 โดยขาดทุนสุทธิ 416.6 ล้านบาท ในขณะที่ TAA มีรายได้รวม 9,661.4 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 760.6 ล้านบาท นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น และ
AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 2562 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม – AAV ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (ร้อยละ 55) ในบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดหรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
AAV ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562 – พร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์ บุกตลาดอินเดียและอินโดจีนในไตรมาสที่ 2 บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ผู้ถือหุ้นใหญ่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เผยผลประกอบการรวมครึ่งปีแรก ปี 2562 มีรายได้รวม 21,638 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 15 ล้านบาท โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย (TAA) มีรายได้รวม 21,637 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิที่ 24 ล้านบาท เป็นผลมาจากการขยายตัวของผู้โดยสารที่เดินทางมาประเทศไทยที่ชะลอตัว
AAV ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ www.aavplc.com ทันสมัย ดูง่าย – นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาข้อมูลที่รอบด้านมากขึ้น AAV ได้เพิ่มเนื้อหาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อยู่ในเว็บเดียวกันนี้ ซึ่งจะทำให้ทุกท่านเข้าใจวิธีคิด การบริหารจัดการต้นทุน รวมทั้งการลงทุนด้านสังคมต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน "เราฟังทุกข้อเสนอแนะของผู้ใช้เว็บไซต์ www.aavplc.com มาตลอด
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 กำไรสุทธิ 497 ล้านบาท รายได้รวม 11,623 ล้านบาท อัตราส่วนผู้โดยสารแข็งแกร่งที่ร้อยละ 90 – ในขณะที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีรายได้รวม 11,622 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิที่ 903 ล้านบาท โดยคงอัตราการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 90 ทั้งนี้ สรุปรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ไทยแอร์เอเชีย ขนส่งผู้โดยสาร 5.86 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
AAV ประกาศผลประกอบการ ตลอดปี 2561รายได้สำหรับปีรวม 40,200.2 ล้านบาท กำไรรวม 70.0 ล้านบาทตั้งเป้า 2562 ขนส่งผู้โดยสาร 23.15 ล้านคน บุกตลาด CLMV และอินเดีย – นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ปี 2561 ธุรกิจสายการบินต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น
ภาพข่าว: แอร์เอเชีย เปิดประสบการณ์แห่งแรกกับห้องเรียน
ภาพข่าว: แอร์เอเชีย เปิดประสบการณ์แห่งแรกกับห้องเรียน
MBA พีไอเอ็ม เผยแนวคิดเสริมกลยุทธ์ด้านบริหารองค์กร – Nov 2018
AAV ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรกปี 2561 กำไรสุทธิ 698.0 ล้านบาท อัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 88 เสริมเครือข่ายแข็งแกร่ง เปิดเส้นทางบินใหม่ 7 เส้นทาง – นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AAV และผู้บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย (TAA) กล่าวว่า ในครึ่งปีแรกปี 2561 AAV มีรายได้รวมอยู่ที่ 20,896.2 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 698.0 ล้านบาท ในขณะที่ TAA มีรายได้รวม 20,896.2 ล้านบาท และทำกำไรสุทธิที่ 1,267.1 ล้านบาท
ภาพข่าว: LIT จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจโรงเรียนฝึกบิน
ภาพข่าว: LIT จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจโรงเรียนฝึกบิน
Asia Aviation Academy เพื่อสนับสนุนทางการเงิน – Jun 2018
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2561 กำไรสุทธิ 1,004.1 ล้านบาท รายได้รวม 11,642.8 ล้านบาท ทำสถิติอัตราส่วนขนส่งผู้โดยสารที่ร้อยละ 91 เดินหน้าขยายเส้นทางบินใหม่ 7 เส้นทาง – นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี้ TAA เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการรุกหนักตลาดภายในประเทศ
AAV ประกาศผลประกอบการตลอดปี 2560 รายได้รวม 35,931.6 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,477.5 ล้านบาท ชูไตรมาส 4 เติบโตสูงมากกว่าร้อยละ 100 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน! – นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า แม้ปี 2560 ราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยเฉลี่ยจะสูงขึ้น แต่ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ TAA ยังเติบโตและสร้างผลกำไรได้ต่อเนื่องติดต่อกัน โดยปี 2560 TAA
“ธรรศพลฐ์” ซื้อหุ้นคืนจากครอบครัวศรีวัฒนประภา มั่นใจเดินหน้าบริหารต่อ – นายธรรศพลฐ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 5 แต่หลังการซื้อขายในครั้งนี้จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 41.3 ได้เปิดเผยถึงเหตุผลในการเข้าซื้อหุ้น AAV จากครอบครัวศรีวัฒนประภาว่า ตนเองมีความผูกพันกับธุรกิจสายการบินที่ตนเองได้ลงมือลงแรงตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งสายการบิน และการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวทำให้กำหนดทิศทางบริษัทได้แน่นอนมากขึ้น
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2560 กำไรสุทธิ 261 ล้านบาท ขนส่งผู้โดยสารที่ 4.93 ล้านคน เปิด 4 เส้นทางใหม่ จากกรุงเทพฯ สู่มัลดีฟส์ ชัยปุระ ติรุจิรัปปัลลิ และอู่ตะเภา-หางโจว – นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AAV และผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 TAA เริ่มให้บริการใน 4 เส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศแล้วคือ จากกรุงเทพฯ สู่มัลดีฟส์ ชัยปุระ(อินเดีย) ติรุจิรัปปัลลิ(อินเดีย)
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2560 กำไรสุทธิรวม 171 ล้านบาท รวมครึ่งปี 2560 กำไรสุทธิรวม 741ล้านบาท มีอัตราส่วนขนส่งผู้โดยสารสูงที่ร้อยละ 88 – นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AAV และผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ในไตรมาส 2/2560 ไทยแอร์เอเชียยังคงเติบโตตามแผนที่วางไว้ โดยมีผลการดำเนินงานรายได้รวมอยู่ที่ 8,336 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 310 ล้านบาท และเมื่อรวมครึ่งปี
AAV ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 กำไรสุทธิ 570 ล้านบาท รายได้รวม 9,150 ล้านบาท ทำสถิติอัตราส่วนขนส่งผู้โดยสารที่ร้อยละ 89 เปิด 2 เส้นทางบินใหม่ข้ามภูมิภาค พร้อมเพิ่มความถี่บินเส้นทาง CLMV – นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 นี้ TAA ยังคงเดินหน้าเติบโตตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะกลยุทธ์ในการเสริมความแข็งแกร่ง
AAV ประกาศผลประกอบการปี 2559 กำไรสุทธิ 1,869.5 ล้านบาท รายได้รวม 32,400.6 ล้านบาท เปิด 12 เส้นทางบินใหม่ตลอดปี เสริมแข็งแกร่งบินข้ามภาคและครอบคลุมทั่ว CLMV – นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ตลอดปี 2559 ไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินใหม่รวม 12 เส้นทาง เพื่อขยายโอกาสการเติบโตใหม่ๆ โดยเฉพาะเส้นทางบินเชื่อมไทย-ลาวเป็นครั้งแรก จากกรุงเทพฯ