เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ AEC!!! Are You Ready ?

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมรุก เตรียมรับ เตรียมพร้อม ต้อนรับ AEC ไปกับสัมมนาเชิงวิชาการ AEC!!! Are You Ready? โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการงานทรัพยากรบุคคล คุณชาญวิทย์ สิงหเสนี ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และคุณถวัลย์ มะพงษ์เพ็ง HR Manager