เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

๐๘ ส.ค. ๒๕๖๕ ๑๗:๕๙

วว. / วช. ร่วมต้อนรับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานพัฒนาผู้ประกอบการด้วย วทน. @ งานโอทอปไทย

๒๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๓๖

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าผู้ประกอบการโอทอป ซึ่ง กระทรวง อว. โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

หุ่นยนต์การแพทย์ (Medical Robotics) กับ อนาคตของเฮลท์แคร์

๑๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๔

ในงาน มหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ หรือ BCG Health Tech Thailand 2021 ครั้งแรกในประเทศโดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน และเวทีสัมมนา Digi-Health Tech for Smart Hospital จัดโดย

ม.รามฯ รับมอบโล่เกียรติคุณ ในงาน ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติฯ

๑๖ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบโล่เกียรติคุณ จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงาน ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์

เอชพีอี ผนึก สวทช. ยกระดับ วทน.ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน

๐๑ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๗

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานของงานแถลงข่าว เอชพีอี ผนึก สวทช. ยกระดับ วทน.ไทย ด้วยระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการบูธทีเซลส์ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๖ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๔

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

วว./วช. มอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม บาล์มตะไคร้ อว. จำนวน 3,000 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๖ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๐

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม บาล์มตะไคร้ อว. จำนวน 3,000 ขวด มีประสิทธิภาพ

วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่

๑๔ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๓

ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

เอนก ยกศิลปะล้านนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ย้ำ คนยุคใหม่ต้องเข้าใจรากเหง้าศิลปะท้องถิ่นผสานเข้ากับงานศิลปะร่วมสมัยผลักดันสู่การเป็นอารยะด้านวัฒนธรรม

๑๒ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๓

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการกล่าวปิดงาน โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ป

กลุ่มทรู คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2 ปีต่อเนื่อง อีกครั้งกับบทพิสูจน์.องค์กรต้นแบบ นวัตกรรม แห่งปี 2564 ย้ำภาพผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสร้างสรรค์คุณค่าแก่ประเทศ

๐๕ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๐

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

อว.-สกสว.-บพข. หารือแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างความสามารถในการแข่งขัน ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง COVID

๒๐ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๐๑

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อว. ClearClean โดย วศ. เพิ่มความปลอดภัย ณ รร.กิ่งเพชร และชุมชนในเขตราชเทวี

๑๕ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๑

วันที่ 15 กันยายน 2564 ดร. จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำทีมจิตอาสา อว. Clear Clean ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องของ อว.พารอด ตามนโยบายรัฐมนตรีเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ

คณะทำงานหลักสูตร WINS เข้าพบปะหารือ รมต.อว.

๐๙ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๓:๓๘

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้จัดการหลักสูตร WINS (โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) นำทีมคณะทำงานของหลักสูตรฯ เข้าพบ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วว. ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน

๐๖ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๕๖

ศ . (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน อว. Clean Clear เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน โดยเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาด

วว. นำเสนอผลงานเด่น 58 ปี พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ในการเสวนา ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด

๒๗ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๑

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา เรื่อง ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด จัดโดย

วศ. จับมือ วว.และ สวทช. เปิดเวทีเสวนาวิชาการ ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด

๒๖ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๘

26 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนา เรื่อง ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน