เนตรนิภา พรหมนารท ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ศูนย์แม่และเด็ก รพ.หัวเฉียว จัดงานก้าวแรกของ. คุณแม่มือใหม่

๐๒ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๑

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเสวนาสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เรื่อง ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นวิทยากร ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตินรีแพทย์ และพญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

การเริ่มต้นของ. คุณแม่มือใหม่ ครั้งที่ 2 ปี 63

๐๔ ม.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๐

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเสวนาสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เรื่อง ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด และ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์

ภาพข่าว: ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่

๑๒ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-12 ธ.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเสวนาให้ความรู้พิเศษ เรื่อง ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่ นำโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร

ก้าวแรก. คุณแม่มือใหม่

๒๗ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-27 ส.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นวิทยากร ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์วงศ์ภากร

รพ.หัวเฉียว จัดการบรรยายพิเศษ สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๕๒

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมโยคะและการบรรยายพิเศษ สำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นคุณแม่

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๘ ๐๘:๕๕

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ นิตยสาร Momster จัดงาน All About 9 Months 9 เดือนของแม่ ก้าวแรกของลูก ภายในงานมีการจัดงานเสวนาพิเศษเรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นวิทยากร ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์

นมแม่ ของขวัญสุดพิเศษจากสายใยรัก

๑๔ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๘

Bangkok-14 Aug-โรงพยาบาลหัวเฉียว วัยทารกแรกเกิดเป็นวัยที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นวัยกำลังเจริญเติบโต เปรียบเสมือนการวางรากฐานสำหรับลูกน้อย สุขภาพที่ดีมาจากการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีตามที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเอาไว้ อาหารชนิดหนึ่งมีประโยชน์ต่อลูกน้อยเป็นอย่างมาก

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยาย.สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์

๑๕ มี.ค. ๒๐๑๘ ๐๘:๕๙

กรุงเทพฯ-15 มี.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่องสร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษ เรื่องสร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่องสร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เตรียมพร้อมความฉลาดให้ลูกน้อย

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๖

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง เตรียมพร้อมความฉลาดให้ลูกน้อย โดย ทีมแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นวิทยากร ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายเรื่อง เตรียมพร้อมความฉลาดให้ลูกน้อย

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๕๙

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง เตรียมพร้อมความฉลาดให้ลูกน้อย โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ และ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายพิเศษ สำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นคุณแม่

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๓

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ S-26 ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ และ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๗

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ Mead Johnson จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท และ พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ และ ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร

รพ.หัวเฉียว ร่วมกับ Mead Johnson จัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ Mead Johnson ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท และ นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาพข่าว: โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ Mead Johnson จัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๕

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ Mead Johnson จัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท และ นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากร เพื่อให้คุณแม่ดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ ให้มีความสมบูรณ์

รพ.หัวเฉียว จัดงานบรรยาย เรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์

๓๐ ม.ค. ๒๐๑๗ ๐๙:๐๗

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ Mead Johnson ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างลูกฉลาดตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท และ นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดอบรมเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์

๒๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๓

กรุงเทพฯ-25 ส.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมและการบรรยายพิเศษเรื่อง คุณแม่ยุคใหม่.สร้างเสริมศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท และ นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นวิทยากรเพื่อสร้างเสริมศักยภาพทารก

คุณแม่ยุคใหม่. สร้างเสริมศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๕

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียวขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง คุณแม่ยุคใหม่. สร้างเสริมศักยภาพลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท และ นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

อัจฉริยะรอบด้าน สร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียวขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง 360 องศา อัจฉริยะรอบด้าน สร้างได้ตั้งแต่ในครรภ์ โดย พญ.เนตรนิภา พรหมนารท และ นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับฟรีของที่ระลึกและอาหารว่าง

ภาพข่าว: การส่งเสริมศักยภาพทารกตั้งแต่ในครรภ์

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๘:๐๑

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง มหัศจรรย์แสนล้านเซลล์สมอง ต่อยอดการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด เพื่อให้คุณแม่ คุณพ่อ รู้วิธีการส่งเสริมศักยภาพทารกในครรภ์ และรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ทั้งกับคุณแม่และทารกที่กำลังจะเกิดมา โดย นพ.มานิตย์ แสนมณีชัย (ที่

ภาพข่าว: คุณแม่สวย สดใส

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๓:๑๕

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-โรงพยาบาลหัวเฉียว พญ.เนตรนิภา พรหมนารท (แถวยืน ที่ 6 จากซ้าย) แพทย์หัวหน้าแผนก สูตินรีเวช โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคุณแม่ตั้งครรภ์ สวย สดใส Hua Chiew Pregnant Woman Photography Contest 2013 โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด