เทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาครัฐและเอกชนร่วมจัดมหกรรมห้องเรียนเทเลคอมเอเซียเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา

๑๔ ธ.ค. ๒๐๐๐ ๑๒:๐๒

กรุงเทพฯ-14 ธ.ค.-กทม. นายวันชัย อมรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.แจ้งว่า สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัทเทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดงานมหกรรมห้องเรียนเทคเลคอมเอเซีย ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงผลการดำเนินงานห้องเรียนธรรมชาติ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนวัฒนธรรม

ทรู คอร์ปอเรชั่น แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547

๒๖ พ.ค. ๒๐๐๔ ๑๓:๑๓

กรุงเทพฯ-26 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) (บริษัทฯ) ขอเรียนว่า เนื่องจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ