เซ็นทรัลพลาซา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

 ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 ประเภทประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020 จาก วรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ รางวัลนี้เป็นรางวัลด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ SDC ได้ตระหนักและให

เซ็นทารารับรางวัล

๒๙ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๓:๓๒