เฉลิมพล เยื้องกลาง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๓

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม เกษตรตะโกราย ร้อยดวงใจ ดำนา เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ จัดโดยสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มทร.อีสาน จับมือ มทร.ธัญบุรี จัดนิทรรศการเสนอรูปแบบการเรียนการสอนของฟินแลนด์ พร้อมได้ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต้นแบบมาร่วมบรรยายพิเศษภายในงาน

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๑

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Teacher Training Academy, STTA) มทร.ธัญบุรี ได้จัดนิทรรศการการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแบบฟินแลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมพล