เครือข่าย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๗:๐๕

เอ็ดฮีโร่ส์ (EdHeroes) โครงการริเริ่มด้านการศึกษาระดับโลก ประกาศเปิดตัวฮับในอินโดนีเซีย โดยมีการจัดพิธีลงนาม บันทึกความร่วมมือ ที่เกี่ยวข้องในแบบส่วนตัวสำหรับนักนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านกา