เขมทัศน์ สายเชื้อ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จ.ระยอง

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๓๕

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมกับ ธ.ก.ส. จำหน่ายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทย

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๐๓

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการ และ ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และนายวันชัย พัววรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนครหลวง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ภาพข่าว: TRC เซ็นต์สัญญาสนับสนุนสินเชื่อจาก EXIM BANK

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลางขวา) และนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (ขวา) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาเงินกู้ ร่วมกับนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ (กลางซ้าย)

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงละครดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ถ่ายภาพร่วมกับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากผลพลอยได้ทางการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๘:๔๘

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและผลพลอยได้

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการโรงผลิตไฟฟ้าจากผลพลอยได้ทางการเกษตร จ.นครศรีธรรมราช

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-EXIM BANK นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยทาโลว์ แอนด์ ออยล์ จำกัด

ภาพข่าว: EXIM BANK พร้อมสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-รัสเซีย

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๖

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และนายรักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางร่วมกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมกับคณะนักธุรกิจ

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมโครงการเงินกู้สร้างโรงไฟฟ้าพลังลม จ.นครศรีธรรมราช

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร และนายเขมทัศน์ สายเชื้อรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เดินทางเยี่ยมชมโครงการปากพนังวินด์ปาร์ค ซึ่ง EXIM BANK ให้การสนับสนุนเงินกู้จำนวน 650 ล้านบาท

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุน CHOW พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

๑๘ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๙

กรุงเทพฯ-18 พ.ค.-เค พลัส พีอาร์ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ( 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW นางสาว คู เมน ไว (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

๑๗ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๒๑

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายอนาวิล จิรธรรมศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) และนายสุทธิชัย สุรพัฒน์ (ขวาสุด) กรรมการ บริษัท

EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

๑๗ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๓

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-EXIM BANK EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่นของกลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของไทยในต่างประเทศ นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๐๘

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) และนายสุทธิชัย สุรพัฒน์ (ขวาสุด) กรรมการ บริษัท พรีเมียร์

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง สปป.ลาว

๑๖ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-16 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ EXIM BANK และนายพีระ

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 16

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการ นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการ นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และนายรักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง สปป.ลาว

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (กลาง) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามระหว่างนางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายโครงการระหว่างประเทศ EXIM BANK และนายพีระ อินทรทูต (ซ้ายสุด)

EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง สปป.ลาว

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง EXIM BANK ปล่อยกู้เพิ่มอีก 8 ล้านบาท รวมเป็น 78 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตของเอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง รองรับการบริโภคภายในครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรมของเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปาที่หลวงพระบาง สปป.ลาว

๑๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-11 พ.ค.-EXIM BANK EXIM BANK ปล่อยกู้เพิ่มอีก 8 ล้านบาท รวมเป็น 78 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตของเอเชีย น้ำประปา หลวงพระบาง รองรับการบริโภคภายในครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรมของเมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ EXIM BANK ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการตอบโจทย์ SME

๒๙ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๘

กรุงเทพฯ-29 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการ และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่รายการตอบโจทย์ SME ทางสถานีโทรทัศน์ Smart SME

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมเรือสนับสนุนงานบริการนอกชายฝั่งเมอร์เมด คอมมานเดอร์

๑๘ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เยี่ยมชมเรือเมอร์เมด คอมมานเดอร์ หนึ่งในกองเรือสนับสนุนงานบริการนอกชายฝั่ง (Dive Support Vessel) ของกลุ่มบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ภาพข่าว: EXIM BANK ปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเรือให้ บจก. กู๊ดดี้ มูฟ รองรับงานบริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลอย่างครบวงจร

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๒๖

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายนันทวัฒน์ ณ.ราศรี (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดดี้ มูฟ จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 10.40 ล้านบาท

EXIM BANK ปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเรือให้ บจก. กู๊ดดี้ มูฟ รองรับงานบริการขนถ่ายสินค้าทางทะเลอย่างครบวงจร

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๓

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายนันทวัฒน์ ณ.ราศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดดี้ มูฟ จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 10.40 ล้านบาท

ภาพข่าว: EXIM BANK เป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่พร้อมให้บริการทางการเงินสนับสนุนการค้ากับอิหร่าน สนองนโยบายรัฐบาลดันการค้าไทย-อิหร่านโต 10 เท่าภายใน 5 ปีข้างหน้า หลัง UN

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-EXIM BANK นายมนัส แจ่มเวหา (ซ้าย) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ว่า EXIM BANK

EXIM BANK จัดงานแถลงข่าว เปิดบริการทางการเงินสนับสนุนการค้าไทย-อิหร่าน

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๙:๑๔

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-EXIM BANK เนื่องด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีกำหนดจัดงานแถลงข่าว เปิดบริการทางการเงินสนับสนุนการค้าไทย-อิหร่าน นั้น EXIM BANK ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้สื่อข่าวเข้าร่วมงานแถลงข่าว เปิดบริการทางการเงินสนับสนุนการค้าไทย-อิหร่าน โดยนายมนัส แจ่มเวหา

ภาพข่าว: EXIM BANK พบปะหารือธนาคารประชาชนแห่งประเทศศรีลังกา ขยายการค้าการลงทุนไทย-ศรีลังกา

๐๑ เม.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๓

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนาย เค. บี. ราชปักษี (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการทั่วไป สายลูกค้าธุรกิจ ธนาคารประชาชนแห่งประเทศศรีลังกา (People's Bank)

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างโรงแรมเดอะ รอยัล แซนด์ส เกาะรง ระดับ 5 ดาว

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามกับออกญา คิธ เม้ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะ รอยัล กรุ๊ป และประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และนายเลอสรรค์ มีสิทธิ์สกุล

EXIM BANK สนับสนุนเงินกู้ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างโรงแรมเดอะ รอยัล แซนด์ส เกาะรง ระดับ 5 ดาว ในกัมพูชา

๒๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๓๔

กรุงเทพฯ-29 มี.ค.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับออกญา คิธ เม้ง (Neak Oknha Kith Meng) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะ รอยัล กรุ๊ป และประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และคุณเลอสรรค์

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตากเป็นประตูสู่เมียนมา

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๒๔

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในงานสัมมนา 10

ภาพข่าว: EXIM BANK สนับสนุนการสร้างโรงละครดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์ นวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

๑๐ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๔๕

กรุงเทพฯ-10 มี.ค.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามกับนายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด และนายธนพล วิระเทพสุภรณ์ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด

ภาพข่าว: EXIM BANK มอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จ.สกลนคร

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ขวา) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงานธนาคารเดินทางไปมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร หนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ EXIM

ภาพข่าว: EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 6

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๔

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-EXIM BANK นายเขมทัศน์ สายเชื้อ (ซ้ายสุด) รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายอิทธิพล คุณปลื้ม (ที่ 2 จากขวา) นายกเมืองพัทยา และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์