เกตสุดา สุประดิษฐ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 27

๓๐ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๕:๒๑

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Virtual

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ นวัตกรรมการจัดหาเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน อย่างยั่งยืน (ASEAN Workshop on Innovative Financing Approaches for Sustainable

๒๒ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-22 ก.พ.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานร่วมกับ นาย Ramesh Subramaniam ตำแหน่ง Director General, Southeast Asia Department ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

การลงพื้นที่ติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดหนองคาย

๑๓ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๑

กรุงเทพฯ-13 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะ

ภาพข่าว: AEC.โอกาส หรือ วิกฤต

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ MCM คุณธนิฎฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่ 4 จากซ้าย) คุณเกตสุดา สุประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลังอาเซียน (ที่ 4 จากขวา) คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย (ที่ 3 จากซ้าย) คุณสมยศ รุจิรวัฒน์