อโนมา เจริญทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: เพิ่มพูนความรู้

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๕

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-พีอาร์ สตอรี่ ภญ.ดร.อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd) ระดับ CMEd Masterclass ให้กับเภสัชกรและบุคคลกรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จัดการอบรม Masterclass หลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd)

๐๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๕๘

กรุงเทพฯ-4 มิ.ย.-พีอาร์ สตอรี่ ดร.ภญ. อโนมา เจริญทรัพย์ ผู้จัดการด้านการศึกษา สถาบันแบลคมอร์ส ประเทศไทย จัดการอบรม Masterclass หลักสูตร Complementary Medicines Education (CMEd) ให้กับเภสัชกร เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร่วมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน