ข่าวประชาสัมพันธ์อีสท์วอเตอร์ | newswit

เอ็น อาร์ เอฟ จับมือ อีสท์วอเตอร์
เอ็น อาร์ เอฟ จับมือ อีสท์วอเตอร์
ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนจากสาหร่ายทะเลเป็นที่แรกในประเทศไทย – เอ็น อาร์ เอฟ และอีสท์วอเตอร์ Sep 2021
อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังที ยูทิลิตี้ส์
อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังที ยูทิลิตี้ส์
จับมือพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ May 2021
อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ เดินหน้าโครงการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน – บริษัท Oct 2020
มท. 3 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา
มท. 3 ลงพื้นที่โครงการพัฒนาสระเก็บน้ำดิบทับมา
ผนึกกำลังอีสท์ วอเตอร์ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเมืองระยอง – ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย Aug 2020
มท. 3 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ชลบุรี
มท. 3 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ชลบุรี
และความก้าวหน้าโครงการที่สนับสนุน EEC อีสท์ วอเตอร์ เผยแผนเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ – นายทรงศักดิ์ ทองศรี May 2020
อีสท์ วอเตอร์ เผยผลประกอบการปี
อีสท์ วอเตอร์ เผยผลประกอบการปี
2562 เดินหน้ามาตรการสู้ภัยแล้งเต็มกำลัง – นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท Apr 2020
อีสท์ วอเตอร์ แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมแจ้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการเสนอเงินปันผลประจำปี – นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มท. 3 ลงพื้นที่ภาคตะวันออกรับมือภัยแล้ง
มท. 3 ลงพื้นที่ภาคตะวันออกรับมือภัยแล้ง
อีสท์ วอเตอร์ พร้อมสร้างความมั่นใจมีน้ำเพียงพอสำหรับทุกภาคส่วน – ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี Dec 2019
อีสท์ วอเตอร์ เผย 9 เดือนรายได้ตามเป้าขยายธุรกิจน้ำครบวงจรต่อเนื่อง พร้อมรับมือหากเกิดภัยแล้ง – นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยผลการดำเนินงานสำหรับ 9 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวมทั้งสิ้น 3,520.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 349.33 ล้านบาท หรือ 11.02% เมื่อเปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรก ปี 2561 เนื่องจากปริมาณน้ำดิบจำหน่ายเพิ่มขึ้น มีกำไรสุทธิ จำนวน
ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ (EASTW)
ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ (EASTW)
รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น – Nov 2019
ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์และยูยู
ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์และยูยู
รับรางวัลเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข” เน้นให้พนักงานออมเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอหลังเกษียณ – นอกจากนี้ Oct 2019
อีสท์ วอเตอร์ เผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจร
อีสท์ วอเตอร์ เผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจร
เดินหน้ารุกทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมอีอีซี – นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท Oct 2019
อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
พัฒนาการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคี ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ – นางสาวดวงรัตน์ฯ Oct 2019
ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ (EASTW)
ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ (EASTW)
พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน – Sep 2019
อีสท์ วอเตอร์ เผยครึ่งปีแรกยอดขายน้ำดิบพุ่ง
อีสท์ วอเตอร์ เผยครึ่งปีแรกยอดขายน้ำดิบพุ่ง
นิคมอุตสาหกรรมในอีอีซีความต้องการเพิ่มต่อเนื่อง – นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท Jul 2019
อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
อีสท์ วอเตอร์ สานต่อโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
จับมืออาชีวศึกษาภาคตะวันออก สู่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านน้ำ – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด Jun 2019
อีสท์ วอเตอร์ เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง
อีสท์ วอเตอร์ เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง
สร้างความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม มีปริมาณน้ำเพียงพอ – นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท May 2019
อีสท์ วอเตอร์ ปลุกพลังเยาวชนไทยร่วมดูแลแหล่งน้ำ
อีสท์ วอเตอร์ ปลุกพลังเยาวชนไทยร่วมดูแลแหล่งน้ำ
ชูความสำเร็จปีที่ 6 สร้างแกนนำเยาวชนอนุรักษ์น้ำเพื่อชุมชน – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด Apr 2019
กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ จับมือ
กลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ จับมือ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาศักยภาพยกระดับอาชีวะไทยสู่มืออาชีพ – บริษัท Apr 2019
อีสท์ วอเตอร์ เผยความสำเร็จโครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน
อีสท์ วอเตอร์ เผยความสำเร็จโครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน
พัฒนาชลประทานภาคตะวันออก เชื่อมโยงข้อมูลน้ำเป็นระบบ – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) Feb 2019
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับ ชป.9 จัดอบรมทำแผนที่แสดงผลบน Google Earth เพิ่มศักยภาพการวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อการชลประทาน – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth" เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9
“อมตะ - อีสท์ วอเตอร์” ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มความมั่นคงแหล่งน้ำรับการเติบโตนักลงทุนในอมตะซิตี้
“อมตะ - อีสท์ วอเตอร์” ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มความมั่นคงแหล่งน้ำรับการเติบโตนักลงทุนในอมตะซิตี้
ระยอง – นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) Nov 2018
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ปลื้มติด
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ปลื้มติด
1 ใน 79 บริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 4 เน้นย้ำดำเนินงานอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบสังคม – บริษัท Nov 2018
อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร
อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร
สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน – โดยนายพงศ์ธนายศ ไชโย Oct 2018
อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร
อีสท์ วอเตอร์ ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมภาคการเกษตร
สู่โครงการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน – โดยนายพงศ์ธนายศ ไชโย Oct 2018
อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ
อีสท์ วอเตอร์ เร่งเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ
พัฒนาชลประทานภาคตะวันออกสู่ความยั่งยืน – อีสท์ วอเตอร์ มีการลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Sep 2018
อีสท์ วอเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานภาคตะวันออก
อีสท์ วอเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพชลประทานภาคตะวันออก
เร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลน้ำ – โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำนี้ถือเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน Sep 2018
อีสท์ วอเตอร์ สร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบำบัดน้ำเสีย
อีสท์ วอเตอร์ สร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้การบำบัดน้ำเสีย
ประกาศผลโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ Aug 2018
อีสท์ วอเตอร์จัดโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
อีสท์ วอเตอร์จัดโครงการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน
ผนึกกำลังอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ถ่ายทอดความรู้สู่ท้องถิ่น – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด Jul 2018
ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบระบบสูบน้ำโรงเรียนวัดตโปทาราม
ภาพข่าว: อีสท์ วอเตอร์ ส่งมอบระบบสูบน้ำโรงเรียนวัดตโปทาราม
เพื่อช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและชุมชน – Jun 2018