ข่าวประชาสัมพันธ์อินโนโพลีเมด | newswit

อินโนบิก (เอเซีย) และ ไออาร์พีซี
อินโนบิก (เอเซีย) และ ไออาร์พีซี
ร่วมทุนจัดตั้ง อินโนโพลีเมด เร่งเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ สร้างความมั่นคงสาธารณสุขไทย – ทั้งนี้ Apr 2021
ไออาร์พีซี และ อินโนบิก (เอเซีย)
ไออาร์พีซี และ อินโนบิก (เอเซีย)
ประกาศร่วมทุนจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด รุกตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย Mar 2021