อานุสรา จิตต์มิตรภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: เยี่ยมชมระบบงาน

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๖

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-ทิพยประกันภัย หม่อมราชวงศ์หญิง จิยากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยคุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ให้เกียรติเยี่ยมชมระบบงานทันสมัย Simplicity You Can Trust

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2559

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๐๙

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางวิชุดา ไตรธรรม นายบุญพีร์ พันธ์วร และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 8/2558

๒๙ ธ.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๑

กรุงเทพฯ-29 ธ.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 ธันวามคม 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจุฑาพร เริงรณอาษา นางวิชชุดา ไตรธรรม นายบุญพีร์ พันธ์วร และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2558

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจุฑาพร เริงรณอาษา นายบุญพีร์ พันธ์วร และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2558

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นางวิไล เคียงประดู่ นายอภิบาล อริยกุลกาญจน์ อนุกรรมการฯ และคณะผู้บริหาร

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2558

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๘:๐๙

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางจุฑาพร เริงรณอาษา และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๓:๕๕

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางสาวเยาวนุช

ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๗

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมีนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายบุญพีร์

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2558

๒๕ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๗

กรุงเทพฯ-25 มิ.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ พลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล นางวิไล เคียงประดู่ นายอภิบาล อริยกุลกาญจน์

ภาพข่าว: ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2558

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๑๕

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นายบุญพีร์ พันธ์วร นางจุฑาพร เริงรณอาษานางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี อนุกรรมการฯ และคณะผู้บริหาร

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2558

๒๗ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-27 พ.ค.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ พลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล อนุกรรมการฯ และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ.

ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558

๒๑ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๒:๔๕

กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ ประธานกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ครั้งที่ 2/2558 โดยมี นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพนายจิรากรณ์ คชเสนี นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ นายจรูญ

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย จัดประชุม ASEAN POST มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคร่วมกัน

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๓๑

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ที่5จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดประชุม ASEAN POST Business Meeting ในฐานะประธานกลุ่ม ASEAN POST โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย วางศิลาฤกษ์ ศูนย์บริการธุรกิจและสถานีบริการน้ำมัน เตรียมเปิดสิ้นปี 57

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๑๑

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) (คนที่ 4 จากซ้าย) และนายเชาวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง

ภาพข่าว: ปณท จับมือ แอร์เอเชีย รุกบริการ EMS SUPER SPEED ส่งด่วน 24 ชม.

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัว เครื่องบิน แอร์บัส EMS โชว์ศักยภาพบริการ EMS SUPER SPEED ส่งเอกสารหรือสิ่งของด่วนภายใน 24 ชั่วโมง สะท้อนเครือข่ายแห่งความสุข ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนยุคออนไลน์

ไปรษณีย์ไทย เตือนประชาชนระวังภัยสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แนะตรวจสอบรอบคอบก่อนโอนเงิน หลังพบยอดหลอกลวงครึ่งปี 57สูง 30

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๐๘

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวังในการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ หลังพบมิจฉาชีพจำนวนมากใช้เส้นทางไปรษณีย์หลอกลวงไม่ส่งของตามที่สั่งซื้อ ควรตรวจสอบจนมั่นใจก่อนโอนเงินให้ผู้ขาย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เชิญร่วมแสดงความยินดี ก้าวสู่ปีที่ 12 บริษัท ไปรษณีย์ไทย

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๑:๔๓

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความยินดี และอวยพร เนื่องในโอกาส ก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมีนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร

ปณท เปิดตัวแสตมป์ที่ระลึก 60 ปี สัมพันธ์ไทย อิสราเอล

๐๗ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๐

กรุงเทพฯ-7 ก.ค.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คนกลาง) ฯพณฯ นายชีมอน โรเด็ด เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) และนายณรงค์ ศศิธร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึก ชุด 60 ปี

ประกันวันละบาท ลุ้นทองเป็นล้าน ซื้อได้ที่ไปรษณีย์เท่านั้น

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ ไปรษณีย์ไทยจัดแคมเปญใหญ่ ประกันลุ้นล้าน ซื้อประกันมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท พร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รวมมูลค่ารางวัลกว่า 9 ล้านบาท พร้อมจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่มิถุนายนนี้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันนี้(21 กุมภาพันธ์ 2557)

๒๑ ก.พ. ๒๐๑๔ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-21 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 10.00 น. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว AIT เปิดแผนปี 57 รุกตลาด AEC ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. AIT แถลงข่าวในหัวข้อ AIT เปิดแผนปี' 57 รุกตลาด AEC ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. ไปรษณีย์ไทย เปิดใจ อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ

ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(21 กุมภาพันธ์ 2557)

๒๐ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-20 ก.พ.-อินโฟเควสท์ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 10.00 น. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าว AIT เปิดแผนปี 57 รุกตลาด AEC ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. AIT แถลงข่าวในหัวข้อ AIT เปิดแผนปี' 57 รุกตลาด AEC ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 10.00 น. ไปรษณีย์ไทย เปิดใจ อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ

ไปรษณีย์ไทย เปิดใจ อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถึง ทิศทางการดำเนินงานในปี

๑๙ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-124 คอมมิวนิเคชั่นส บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รวมพลังหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ กว่า 1,600 คน ครั้งแรก ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ปลุกพลังบุคลากรพร้อมสู่การเป็นเครือข่ายไปรษณีย์ไทย เครือข่ายความสุขของคนไทย เปิดใจ อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันพร้อมให้บริการประชาชน มั่นใจสิ่งของฝากส่งถึงปลายทางแน่นอน

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๔ ๑๖:๑๙

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท ) เปิดเผยว่าสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบงานไปรษณีย์ทั้งระบบ แต่จะมีในวงจำกัดในบางพื้นที่และบางที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้น

ภาพข่าว: ปณท รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม

๒๒ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๑๐

กรุงเทพฯ-22 ต.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ภาพข่าว: รื่นรมย์.ชมงานศิลป์ (พีระศรี)

๑๖ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๒๔

กรุงเทพฯ-16 ต.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) นำโดย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดนิทรรศการ รื่นรมย์.ชมงานศิลป์ (พีระศรี) เพื่อปลุกเสน่ห์งานประติมากรรมประดับอาคารฝีมือบรมครูศิลป์ พีระศรี ที่ยังคงโดดเด่นและสง่างาม

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดช่องลุยนายหน้าประกันอุบัติเหตุ

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) นำโดย นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมผนึก 5 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ทิพยประกันภัย ไทยซัมซุงประกันชีวิต วิริยะประกันภัย สยามซิตี้ประกันภัย และอาคเนย์ประกันชีวิต เปิดตัวเป็นนายหน้าประกัน

ไปรษณีย์ไทยผนึกประกัน 5 ยักษ์ใหญ่เปิดช่องลุยนายหน้าประกันอุบัติเหตุ

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง ไปรษณีย์ไทยร่วมผนึก 5 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ ทิพยประกันภัย ไทยซัมซุงประกันชีวิต วิริยะประกันภัย สยามซิตี้ประกันภัยและอาคเนย์ประกันชีวิตเปิดตัวเป็นนายหน้าประกัน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มรากหญ้า และผู้เดินทางได้ซื้อเบี้ยประกันอุบัติเหตุได้ง่ายยิ่งขึ้น ณ

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย พร้อมจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.2556 (THAILAND 2013)

๒๓ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-23 ก.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ.2556 (THAILAND 2013) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 14 สิงหาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจากนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์

ภาพข่าว: เปิดตัวบริการใหม่ อีเอ็มเอส ซุปเปอร์ สปีด

๑๑ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๒๕

กรุงเทพฯ-11 ก.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ (ที่ 4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ร่วมกับ นายทัศพล แบเลเว็ลด์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย แถลงข่าวเปิดตัวบริการใหม่ อีเอ็มเอส ซุปเปอร์ สปีด ส่งไปรษณีย์ภายในประเทศ

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์ QR Code ลุ้นทอง

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๒๖

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-124 คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แถลงข่าวเปิดตัว แสตมป์ลุ้นทอง หรือแสตมป์ที่ระลึกวันสื่อสารแห่งชาติ ปี 2556 แสตมป์ชุดนี้นับเป็นครั้งแรกที่พิมพ์ QR Code บนดวงแสตมป์ พร้อมมอบโชครวม 10,000 รางวัล โดยมี นายวสันต์