ข่าวประชาสัมพันธ์อาชีวะสร้างชาติ | newswit

สคช. ติดปีกอาชีวะสร้างชาติ จัด
สคช. ติดปีกอาชีวะสร้างชาติ จัด
MOU สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ – นายนคร Sep 2021
ส.รับสร้างบ้านขับเคลื่อน HBA MODEL
ส.รับสร้างบ้านขับเคลื่อน HBA MODEL
ขานรับนโยบายรัฐ “อาชีวะสร้างชาติ” – ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Apr 2016
ภาพข่าว: มอบทุนสนับสนุน 9 วิทยาลัย ในโครงการอาชีวะสร้างชาติตามรอยวิถีเพียงพอ – ทั้งนี้วิทยาลัย 9 แห่ง จะนำเงินสนับสนุนครั้งแรก ไปดำเนินโครงการตามแผนงาน เพื่อสืบสานแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษา และการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ชุมชน เพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว และชุมชน โดยคณะกรรมการโครงการฯ จะลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน และตัดสินรอบสุดท้าย พร้อมประกาศผลผู้ชนะเลิศอีกครั้ง
อาชีวะสร้างชาติ สร้างศักยภาพเด็กไทย
อาชีวะสร้างชาติ สร้างศักยภาพเด็กไทย
– สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกองทัพเรือจัดค่ายอบรมเตรียมอาชีวศึกษาครั้งที่ 2 Apr 2015
สอศ. จัดงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” 73 ปี อาชีวะสร้างชาติแจกแว่นตาแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 1,500 อัน –
ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการ “ปฏิบัติการจิตอาสา อาชีวะสร้างชาติ” – กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพงษ์เชิด จามีกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด และพวงเพ็ญ แสงเพชร ผู้อำนวยการสายงานการตลาด และนักเรียนอาชีวศึกษาร่วมกันเปิดตัวโครงการ “ปฏิบัติการจิตอาสา อาชีวะสร้างชาติ” กิจกรรมภายใต้แนวคิด TOA Build Thailand
ทีโอเอ เพ้นท์ จัดกิจกรรม “ทีโอเอ อาชีวะ สร้างชาติ” ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “TOA Build Thailand: สร้างไทยให้ยั่งยืน” – กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษา ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอาชีวะศึกษาสร้างสรรค์และทำกิจกรรม ที่เน้นปลูกฝังในเรื่องจิตสาธารณะและการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมในโครงการ “ทีโอเอ อาชีวะ สร้างชาติ” ภายใต้แนวคิด “TOA Build Thailand:
พลังอาชีวะสร้างชาติ ภาค 2 ชูไม้เด็ด ดึงเอกชนร่วมประกาศเจตนารมณ์ สร้างความเชื่อมั่นเรียนอาชีวะต้องไม่ตกงาน – กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉวยโอกาสทองใกล้ฤดูกาลรับนักเรียนปีการศึกษาใหม่กำหนดจัดงาน “พลังอาชีวะสร้างชาติ : อา ระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี ดึงสถานศึกษาโชว์ภาพลักษณ์อาชีวะโฉมใหม่วังเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนมากขึ้น