ข่าวประชาสัมพันธ์อัศวิน นางฐาปณี | newswit

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ให้กับบุตรพนักงาน ประจำปี 2566 – 31 Aug
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี บริจาคชุดตรวจโควิด-19
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี บริจาคชุดตรวจโควิด-19
ด้วยน้ำลาย จำนวน 200,000 ชิ้น มูลค่า 50 ล้านบาท – นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล Aug 2021