อัจฉรา เจริญสุข ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ผนึกกำลังพัฒนาระบบมาตรวิทยา

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๔๖

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่12 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามความร่วมมือ (MOU) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และนางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ภาพข่าว: วว. ร่วมยินดี ผอ.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รับตำแหน่งใหม่

๑๖ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และนายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ