อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน CG Day 2021 ชูแนวคิด การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

๒๕ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๑

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภาพข่าว: พฤกษา ใส่ใจคุณธรรม จัดงาน PRUKSA CG DAY 2019 ตอกย้ำธรรมาภิบาลในองค์กร

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๓๐

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-พฤกษา เรียลเอสเตท นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน PRUKSA CG DAY 2019 และร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ การปลูกฝัง CG DNA ชาวพฤกษา

ภาพข่าว: พฤกษา ใส่ใจคุณธรรม จัดงาน PRUKSA CG DAY 2019 ตอกย้ำธรรมาภิบาลในองค์กร

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๒:๔๖

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน PRUKSA CG DAY 2019 และร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ การปลูกฝัง CG DNA ชาวพฤกษา

บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM จัดงาน CG Day 2019

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๗

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-บี.กริม เพาเวอร์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Day 2019 (Corporate Governance Day) ภายใต้แนวคิด ปลูกฝังรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ภาพข่าว: พฤกษา ใส่ใจคุณธรรม จัดงาน Pruksa CG DAY 2018 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ย้ำธรรมมาภิบาลในองค์กร

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๓๕

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากพฤกษา ร่วมงาน Pruksa CG DAY 2018 เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

อาชีวะร่วมกับภาคเอกชน ปั้นเด็กก่อสร้างเร่งพัฒนาฝีมือสู่อุตสาหกรรมก่อสร้าง

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๓

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ภาพข่าว: ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ชาติชาย ทิพสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ณ ห้องแมจิก 1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ดร.จุฬา สุขมานพ

IRC ผนึกกำลังอาชีวศึกษา สร้างงาน สร้างอนาคต สนับสนุนโครงการทวิภาคี ปั้นเด็กอาชีวะจนสำเร็จ ก้าวสู่Thailand

๐๖ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๘:๒๙

กรุงเทพฯ-6 มี.ค.-Triple J Communication นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRCและประธานกลุ่มบริษัท IRCT ผนึกกำลังอาชีวศึกษา ร่วมกับ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการอาชีวศึกษา และนายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สร้างงาน

ภาพข่าว: พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมเป็นสมาชิก แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

๐๒ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๒

กรุงเทพฯ-2 มิ.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC ) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 จากดร.กอปร

ภาพข่าว: สังสรรค์ วปอ. 50

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๘:๐๑

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ พล.ต.ท. วัฒนา สักกวัตร ประธานนักศึกษา (หมู่เสือ) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2550 เป็นประธานจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ภายใต้ชื่องาน สุขกันเถอะเรา หมู่เสือ วปอ.50 ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น อาทิ พล.ท. ชาญชัย ภู่ทอง พล.ร.อ. ชุมนุม อาจวงษ์ พล.อ. วิเชียร ศิริสุนทร

เอเอสเอ็ม จัดสัมภาษณ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และคุณกาญจน์ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

๑๕ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๓๒

กรุงเทพฯ-15 ต.ค.-ล็อกซเล่ย์ ด้วย บริษัท เอเชีย ซิเคียวริตี้ เมเนจเม้นท์ จำกัด (เอเอสเอ็ม) ในกลุ่มล็อกซเล่ย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานรักษาความปลอดภัย และตรวจค้นที่สนามบิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เคทีซี - วปอ. - บางจาก ร่วมกันมอบส่วนลดน้ำมัน 1% ที่ปั๊มบางจากแก่สมาชิกบัตรเครดิต เคทีซี-วปอ. ไทเทเนียม

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-บัตรกรุงไทย นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) เคทีซี หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ (ขวา) นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย

บางจากฯ มอบความสุข เพิ่มสำรองน้ำมัน - ตรึงราคาช่วงปีใหม่

๒๕ ธ.ค. ๒๐๑๒ ๐๘:๒๕

กรุงเทพฯ-25 ธ.ค.-บางจากปิโตรเลียม ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าการตลาดลดต่ำลง บริษัทน้ำมัน จึงปรับราคาน้ำมันเบนซิน 91 และเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91, 95, E20 เพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร

บริจาคเพื่อการศึกษาและกีฬา ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๒ ๐๙:๕๐

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานเสวนาพิเศษในหัวข้อ รวมพลังกำลัง 2 เพื่อการศึกษาและกีฬา ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร ซึ่งมีผู้เสวนาประกอบด้วย ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร

ผลงานบางจากฯ ปี 55 ฉลุย หน่วยกลั่น 3 เดินหน้าเต็มกำลัง

๐๖ พ.ย. ๒๐๑๒ ๑๑:๐๘

กรุงเทพฯ-6 พ.ย.-บางจากปิโตรเลียม ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงปลายปีเฉลี่ย 103 107 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลหน่วยกลั่นที่ 3 ติดตั้งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีคุณภาพเหนือมาตรฐาน เดินหน้าการผลิตเต็มกำลัง 1.1 แสนบาร์เรลต่อวัน รับค่าการกลั่น 7- 8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีรายได้เสริมจากธุรกิจใหม่ 400 ล้านบาท

บางจากฯ มอบทุนทางปัญญา พัฒนาเยาวชน

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๓:๔๑

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-บางจากปิโตรเลียม ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนลูกหลานเยาวชนในชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64ที่มีความประพฤติดี รักการเรียน ใฝ่รู้อยู่เสมอ

6 เดือนแรก บางจากฯ กำไรกว่า 2,000 ล้านบาท

๓๐ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๓๙

กรุงเทพฯ-30 ก.ค.-บางจากปิโตรเลียม ผลดำเนินงาน 6 เดือนแรก บางจากฯ ทำกำไรกว่า 2,000 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.49 บาทคาดทั้งปี ค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีและมีรายได้เสริมจากโรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง

ภาพข่าว: บางจากฯ สนับสนุน โปรแหวน พรอนงค์ เพชรล้ำ โปรกอล์ฟสาวไทยระดับโลก

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๘

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-บางจากปิโตรเลียม ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจสนับสนุนนักกีฬากอล์ฟอาชีพสาวไทย ฝีมือระดับโลก พรอนงค์ เพชรล้ำ (โปรแหวน) ในการแข่งขัน LPGA 2012 เพื่อร่วมสนับสนุนคนไทยในการแข่งขันกอล์ฟระดับโลก ณ บริษัท บางจากฯ

ภาพข่าว: ปตท.ร่วมมือ ธกส. แบ่งเบาภาระดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเกษตรกร

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๘:๒๙

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-ปตท. นายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้ายสุด) ลงนามในบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนภาระดอกเบี้ยโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ร่วมกับนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

เหตุติดไฟโรงกลั่น ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๐๔ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๗:๓๐

กรุงเทพฯ-4 ก.ค.-บางจากปิโตรเลียม ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุติดไฟภายในบริเวณโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ถนนสุขุมวิท 64 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.20 น. นั้น

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ และ บางจากปิโตรเลียม ฉลองความสำเร็จการเสนอขายหุ้นกู้รวม 3,000 ล้านบาท

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๕๐

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวา) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในโอกาสฉลองความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่

ปตท. ร่วมมือ ธกส. สนับสนุนโครงการสินเชื่อเกษตรกร

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๖:๔๒

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-ปตท. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนภาระดอกเบี้ยโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ระหว่าง นายสรัญ รังคสิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายลักษณ์

ภาพข่าว: บัตรบางจากดีเซลคลับ มอบรางวัลทองคำให้ผู้โชคดี ครั้งที่ 1

๒๐ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๔๐

กรุงเทพฯ-20 มิ.ย.-บางจากปิโตรเลียม ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) มอบรางวัลทองคำมูลค่า 200,000 บาท ให้กับนายวิชาญ สุวรรณโชติ จาก อ.แกลง จ.ระยอง ผู้โชคดีในรายการบัตรบางจากดีเซลคลับ ลุ้นโชคทอง ครั้งที่ 1 ซึ่งสมาชิกบัตรดีเซลคลับ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอีก 2 ครั้ง

บางจากฯ ลุยพลังงานแสงอาทิตย์แห่งที่ 2 ย้ำความเป็นผู้นำ

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๕๑

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-บางจากปิโตรเลียม ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บางจากฯ ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระยะที่ 2

บางจากฯ จับมือบิ๊กซี ร่วมตั้งร้านสะดวกซื้อในปั๊มบางจากทั่วประเทศ

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-เดอะ เวย์ คอมมิวนิเคชั่น บางจากฯ ผู้นำด้านธุรกิจน้ำมัน และ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีก จับมือตั้งร้านสะดวกซื้อ มินิบิ๊กซี ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายใกล้บ้าน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ภาพข่าว: บางจากฯ เปิดตัว บัตรดีเซลคลับ มอบโชคทองและบัตรเติมน้ำมัน

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๕:๐๐

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-ซิน คัมปานี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เปิดตัวโครงการ บัตรดีเซลคลับ เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม บางจากซูเปอร์เพาเวอร์ดี มาตรฐานยูโร 4 โดยสมาชิกบัตรเติมน้ำมันทุก 500 บาท รับสิทธิลุ้นรางวัลทองคำและบัตรเติมน้ำมัน รวม

เปิดตัว บัตรบางจากดีเซลคลับ เพื่อผู้ใช้น้ำมันดีเซล

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-ซิน คัมปานี ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เป็นประธานเปิดตัว บัตรบางจากดีเซลคลับ บัตรสิทธิประโยชน์เพื่อผู้ใช้น้ำมันดีเซล ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท พร้อมด้วยผู้พันเบิร์ด พ.ท.

บางจากปิโตรเลียม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว บัตรบางจากดีเซลคลับ

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๒ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-ซิน คัมปานี กำหนดการ แถลงข่าวเปิดตัว บัตรบางจากดีเซลคลับ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท 13.30 14.00 น. สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง 14.00 14.10 น. เปิดตัวพิธีกร / Performance

บางจากฯ ผลงานเยี่ยม ชี้ราคาน้ำมันดิบปีหน้า 100 เหรียญเศษ

๒๘ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-28 พ.ย.-บางจากปิโตรเลียม บางจากฯ มั่นใจผลการดำเนินงานปี 2554 และ 2555 อยู่ในเกณฑ์ดี ชี้ราคาน้ำมันดิบดูไบปีหน้าเฉลี่ยที่ระดับ 102-107 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ค่าการกลั่นประมาณ 7 เหรียญฯ เดินหน้านโยบายลงทุนพลังงานสะอาดต่อเนื่อง ทุ่มขยายสถานีบริการน้ำมันครบวงจรเอาใจคนทุกวัย ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

บางจากฯ เฉือนเนื้อ ลดแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์ต่อลิตร อุ้มผู้ใช้-เกษตรกร

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-บางจากปิโตรเลียม บางจากฯ ยืนหยัดผู้นำพลังงานทดแทน ยอมเฉือนเนื้อประกาศลดราคาแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลิตรละ60 สตางค์ เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้าที่ยังคงให้การสนับสนุน และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย มันสำปะหลังที่ราคาตกต่ำ ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ