อนุชาติ คงมา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: ศิลปินญี่ปุ่นสนับสนุนการศึกษานักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

๒๗ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ศิลปินคู่ดูโอวง โอเซโดะคิชิมะ (OosedoChishima) ทากาชิ โอเซโดะ (ที่ 2 จากขวา) และ ซาโตชิ คิชิมะ (ซ้ายสุด) จาก ประเทศญี่ปุ่น ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสในการดูแลของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินจาก ทีทีเค โลจิสติคส์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจน

๒๓ มี.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๔๖

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา นายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 3 จากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน พร้อมด้วยนายอนุชาติ คงมา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) รับมอบเงินจำนวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) จาก มร.ชิโระ

มูลนิธิ EDF รับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมชาวจังหวัดฟุกุโอกะประจำประเทศไทย

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๑๔

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบเงินจาก สมาคมชาวจังหวัดฟุกุโอกะประจำประเทศไทย นำโดย มร.ซาดาอากิ

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจน

๐๖ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๔๘

กรุงเทพฯ-6 ต.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายเรอิจิ อูเอดะ (แถวหน้า ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบเงินบริจาค 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

มูลนิธิ EDF ส่งเสริมโอกาสการศึกษามอบทุนนักเรียนยากจน

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๓๗

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายเรอิจิ อูเอดะ (แถวหน้า ที่ 7 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา (แถวหน้า ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) ร่วมกับ โรตารี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ดิสทริกท์ 2590

มูลนิธิ EDF รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจน

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๒๒

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายเรอิจิ อูเอดะ (แถวหน้า ที่ 6 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา (แถวหน้า ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบเงินบริจาค 100,000 เยน

องค์กรใจดีรับวางกล่องบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนยากจนภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๘

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา นายเรอิจิ อูเอดะ (ซ้าย) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับ นายริวอิจิ ซาโต้ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีว่า ซัพพลาย จำกัด

ภาพข่าว: ญี่ปุ่นใจดีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิ EDF

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-มูลนิธิ EDF มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบเงินจาก มร.ซาดาอากิ โอคาโมโตะ (กลาง) ผู้แทนสมาคมชาวจังหวัดฟุกุโอกะประจำประเทศไทย และคณะ

ญี่ปุ่นใจดีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิ EDF

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๓:๐๒

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-มูลนิธิ EDF มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดย นายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และ นายอนุชาติ คงมา (ขวาสุด) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบเงินจากมร.ซาดาอากิ โอคาโมโตะ (กลาง) ผู้แทนสมาคมชาวจังหวัดฟุกุโอกะประจำประเทศไทย และคณะ

ชาวฟูกูโอกะตอบแทนคนไทย ช่วยนักเรียนด้อยโอกาสให้เรียนหนังสือ

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๐๔

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-มูลนิธิ EDF นายซาดาอากิ โอคามโต้ (แถวยืน ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนสมาคมชาวฟูกูโอกะในประเทศไทย พร้อมคณะมอบบริจาคจากการจัดแข่งขันกอล์ฟกุศลระหว่างสมาชิกของสมาคม เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่ขาดแคลนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)

คนญี่ปุ่นมีน้ำใจ สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสของมูลนิธิ EDF

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดย นายเรอิจิ อูเอดะ (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน และนายอนุชาติ คงมา (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) รับมอบเงินบริจาคที่ได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมชาวจังหวัดนาระ

โออิชิ กรุ๊ป ส่งเสริมคุณธรรม มอบหนังสือแก่โรงเรียนภายใต้ความดูแลของ มูลนิธิ EDF

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๓๐

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-มูลนิธิ EDF นางสาวแก้วณิการ์ คงคำ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะมอบหนังสือนิทานคุณธรรม ชุดความซื่อสัตย์ จำนวน 50 ชุด เพื่อส่งต่อให้โรงเรียนภายใต้ความความดูแลของมูลนิธิ กองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยมีนายสำเริง

ภาพข่าว: มูลนิธิ EDF ต้อนรับหน่วยงานญี่ปุ่น พูดคุยช่วยเด็กไทย

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดย นายเรอิจิ อูเอดะ (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์ทุน พร้อมด้วย นายอนุชาติ คงมา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) ต้อนรับคณะผู้บริหาร มูลนิธิโอริกซ์ มิยาอูจิ ประเทศญี่ปุ่น

น้ำใจไทยหลั่งไหลช่วยเด็กไทยให้เรียนหนังสือ

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๐๐

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยนายอนุชาติ คงมา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และ นางสาวศิวัชญา บัณฑิต (ขวาสุด) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท

ภาพข่าว: น้ำใจไทยหลั่งไหลช่วยเด็กไทยให้เรียนหนังสือ

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๑๗

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) โดยนายอนุชาติ คงมา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจการต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) และ นางสาวศิวัชญา บัณฑิต (ขวาสุด) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท