องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

รมช.มนัญญา กำชับ อ.ส.ค. และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โรคลัมปี สกิน ไม่ให้กระทบอุตสาหกรรมโคนมประเทศ

๒๘ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๔๔

วันนี้ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ณ ฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก

จับมือยกระดับการพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย

๒๔ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๐

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย โครงการสี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย

ซีพีเอฟ จับมือ อ.ส.ค. เดินหน้าโครงการสี่ประสานสร้างความยั่งยืนโคนมไทย

๐๔ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๔

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย โครงการสี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย มุ่งเป้าพัฒนาฟาร์มต้นน้ำโคนมไทย

อ.ส.ค.งัดมาตรการเข้มรับมือโควิด-19 (ระลอกใหม่)

๒๕ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๐๗

อ.ส.ค.งัดมาตรการเข้มรับมือโควิด-19 (ระลอกใหม่) มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนมไทย-เดนมาร์ค ลดผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานโรงงานทั่วประเทศนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า

ประกวดผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑๘ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๙

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ให้เกียรติเข้าร่วมตัดสินรางวัล Thailand Green Design Awards (TGDA) 2021 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของ อ.ส.ค. มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด