สุเทพ แก่งสันเทียะ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งมอบงานอาชีวศึกษา แก่ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวาระเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 สอศ.

ส่งมอบงาน

๓๐ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๔:๕๕