สุเทพ แก่งสันเทียะ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สอศ.ติวเข้ม 160 ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เติมเต็ม ต่อยอดความรู้และประสบการณ์

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๖:๐๖

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย

เริ่มแล้ว 10 หลักสูตร START UP อบรมผู้ประกอบการออนไลน์ กับสอศ.

๐๗ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๒

วันที่ 6 ส.ค.64 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6 - 17 กันยายน 2564 ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube : BC-BAT (บีซี แบท) Channel เวลา 09.00-12.00 น.ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ

สอศ. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลประเมิน ITA ระดับ A ประจำปี 2564

๒๗ ส.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๑

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สอศ.ขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 15 แห่ง ทั่วประเทศ

๐๘ ก.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๕

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ 15 แห่ง ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ

ครูกัลยามอบทุนเรียน-อยู่ฟรี หลักสูตร ชลกร รุ่น 1

๒๕ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๖

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (ยืนกลางซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.ศุภชัย ศรีหล้า (ยืนกลางขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณ พนิช) พร้อมด้วยดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ (ยืนที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.ชาติชาย เกตุพรหม (ยืนที่ 4

สอศ. จับมือ บ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

๐๘ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๔

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอาหารและเกษตรกรรม ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ

พณิชยการเชตุพน จับมือวิทยาลัยสารพัดช่างใน กทม. บูรณาการสอนวิชาชีพระยะสั้น

๐๘ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๒

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ได้จัดโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหาความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอศ. หารือเข้ม การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษา

๐๓ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๘

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา จะต้องดำเนินการร่วมกันในการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

สอศ.จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

๐๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๕๖

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน การเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

สอศ. จับมือ นิปปอนเพนต์ พัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์

๒๒ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้างช่างสีรถยนต์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ

สอศ. สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย 21 ก.พ นี้

๑๗ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๘

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตำแหน่งครูผู้ช่วย (เขตทั่วไป)

สอศ.ศธ. แจงของบ รัฐอุดหนุนเยียวยาช่วยค่าเทอมเรียนปวส.อาชีวะ

๒๖ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๑๙

ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าตามที่มีข้อเรียกร้องให้ลดค่าเทอมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองมีภาระและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากจากการเรียนออนไลน์ของนักเรียน และนักศึกษา

อาชีวะสุดเจ๋ง คว้าแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติฮาร์บิน 2564 รูปแบบวิถีใหม่

๐๘ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๑๖

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี สร้างชื่อให้ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2021 (The 13th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2021) รูปแบบวิถีใหม่

อาชีวะนำหลักศาสนา เรียนควบคู่วิชาชีพ

๐๖ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๓:๔๐

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแนวนโยบายให้สถานศึกษา นำหลักทางพระพุทธศาสนา และคำสอนของศาสนาต่าง ๆ เสริมสร้างหลักวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้หลักพุทธธรรม และคำสอนแต่ละศาสนา