สุเทพ แก่งสันเทียะ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สอศ.ติวเข้ม 160 ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เติมเต็ม ต่อยอดความรู้และประสบการณ์

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๖:๐๖

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน เปิดการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาในโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย