สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

งานมอบรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

๐๘ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๒๖

กรุงเทพฯ-8 มี.ค.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานมอบรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นประธานมอบรางวัล ภายในงานร่วมพูดคุยกับตัวแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ชมัยภร แสงกระจ่าง,โตมร ศุขปรีชา

งานมอบรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 13เสวนาพิเศษ การอ่านวรรณกรรมช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างไร

๒๐ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๕

กรุงเทพฯ-20 ก.พ.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธาน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานมอบรางวัลวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นประธานมอบรางวัล ร่วมพูดคุยกับตัวแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย รศ.เกริก ยุ้นพันธ์, ชมัยพร แสงกระจ่าง, โตมร ศุขปรีชา

ภาพข่าว: สัมมนาแนวทางการยกระดับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรม Math-Whizz

๒๓ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๑๓

กรุงเทพฯ-23 มิ.ย.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานสัมมนาพิเศษ แนวทางการยกระดับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนแบบPersonalised Learning ด้วยนวัตกรรม Math-Whizz โดยมีชนัญยา จาดชนบท (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานประจำปี 2559

๓๑ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-31 พ.ค.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับนสนุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี จำนวนทั้งสิ้น 64 ทุน โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันและพัฒนาเด็กที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์

งานเปิดตัวพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความรักใดจะไม่ปวดร้าว

๐๙ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๔๙

กรุงเทพฯ-9 มี.ค.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ หลัน ซู่หง ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จัดงานเปิดตัวพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ความรักใดจะไม่ปวดร้าว

นานมีบุ๊คส์จัดอบรมทักษะการสอนภาษาจีน แก้ปัญหาครูขาดประสบการณ์ด้วยแบบเรียนที่ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

๑๖ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๑

กรุงเทพฯ-16 ก.พ.-นานมีบุ๊คส์ ขอแสดงความยินดีกับ คิม จงสถิตย์วัฒนา ที่ได้ขึ้นแท่นเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด อย่างเต็มตัว รับช่วงต่อจากคุณแม่ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ผู้ก่อตั้งและบริหารงานมายาวนานถึง 23 ปีหลังจากได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มา 9 ปี เริ่มต้นจากการบริหารคลังสินค้า

ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสือหยดน้ำตาสยาม

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ ทรงยศ สามกษัตริย์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเปิดตัวหนังสือหยดน้ำตาสยาม เขียนโดย แคลร์ คีฟ-ฟอกซ์ (ที่ 4 จากขวา)

มอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ 19 พร้อมเปิดตัวหนังสือ เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-นานมีบุ๊คส์ กัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประธานมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ บูรพา อารัมภีร นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่19 ประจำปี 2558 พร้อมเปิดตัวหนังสือ

ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสือ รอบรู้ในศาสนาอิสลาม

๑๘ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๐๐

กรุงเทพฯ-18 ก.ย.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานเปิดตัวหนังสือ รอบรู้ในศาสนาอิสลาม โดยมี สันติ เสือสมิง (กลาง) ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีของไทยมุสลิมและไทยพุทธ พร้อมด้วย ทรงยศ สามกษัตริย์

เสด็จฯ เปิดร้านหนังสือ แว่นแก้ว Children Bookshop by NANMEEBOOKS

๒๕ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๓๖

กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-นานมีบุ๊คส์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด ร้านหนังสือแว่นแก้ว Children Bookshop by NANMEEBOOKS ร้านหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งแรกในประเทศไทย และงานแนะนำพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือ

ภาพข่าว: มอบอนาคตมอบหนังสือ 600 โรงเรียน

๑๒ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๐:๒๘

กรุงเทพฯ-12 พ.ย.-ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ สโรชา ลายสุวรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยมี สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3

ภาพข่าว: เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มอบอนาคต มอบตู้หนังสือ

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๕๙

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง นายโฆษิต บุญเรืองขาว กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ มอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน พร้อมมอบตู้และหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ภาพข่าว: มอบอนาคตมอบหนังสือ 600 โรงเรียน

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๓๒

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากขวา) แถลงข่าวเปิดโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยมี รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (กลาง) รองประธานกรรมการ

นานมีบุ๊คส์ จัดพิธีเปิดร้านหนังสือ แว่นแก้ว Children Bookshop by NANMEEBOOKS

๑๓ ต.ค. ๒๐๑๔ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-13 ต.ค.-นานมีบุ๊คส์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด ร้านหนังสือแว่นแก้ว Children Bookshop by NANMEEBOOKS ร้านหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งแรกในประเทศไทย และงานแนะนำพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือ

ภาพข่าว: เปิดตัวหนังสือ เวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและความหมาย

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๑๑

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เปิดตัวหนังสือ เวียดนาม แผ่นดินหลังสงคราม ในความงามและความหมาย ผลงานเขียนโดย ประชาคม ลุนาชัย (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมี คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย บรรยายพิเศษ

นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนา Super corporate Power สร้างพลังเพื่อองค์กรที่แข็งแกร่ง

๑๐ ก.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-10 ก.ย.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และวศิน วณิชย์วรนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนา Super corporate Power สร้างพลังเพื่อองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ได้แก่ มร. ฮาเซงาวะ คะซุฮิโระ

นานมีบุ๊คส์ จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี 2557 และเสวนา ปัญหาและอุปสรรคในการเขียนวรรณกรรมของผู้ส่งเข้าประกวด

๐๓ ก.ย. ๒๐๑๔ ๑๒:๐๔

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-นานมีบุ๊คส์ มอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ และอบรมเชิงปฏิบัติการ รสชาติและสีสันวรรณกรรมเยาวชน กัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประธานมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี 2557 และเสวนา

ภาพข่าว: สัมมนา 5 Gifts for the Mind เปิดขุมทรัพย์ปัญญาทั้ง 5 สู่สุดยอดผู้บริหาร

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๘

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-นานมีบุ๊ค ฯพณฯ นายชีมอน โรเด็ด (กลาง) เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ร่วมกับสุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) จัดงานสัมมนา 5 Gifts for the Mind เปิดขุมทรัพย์ปัญญาทั้ง 5 สู่สุดยอดผู้บริหาร โดยมี เอรัน คัทซ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้เขียนหนังสือ 5 Gifts for the Mind ปัญญาทั้ง 5

เปิดตัวหนังสือ Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานเปิดตัวหนังสือ Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่ ผลงานของ โช โอกะ (ที่สามจากซ้าย) นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ผู้หลงรักการทำเกษตรอินทรีย์บนผืนแผ่นดินไทย

เปิดตัวหนังสือ Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่

๓๐ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๑:๐๐

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่ ผลงานเขียนโดย คุณ โช โอกะ เจ้าของฟาร์มฮาร์โมนี่ไลฟ์ ผู้หลงรักการทำเกษตรอินทรีย์บนผืนแผ่นดินไทย ซึ่งจะมาเปิดเผยเคล็ดลับความสำเร็จ

เปิดตัวพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒

๒๗ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๐:๐๕

กรุงเทพฯ-27 ก.พ.-นานมีบุ๊คส์ กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด นานมีบุ๊คส์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พิมพ์ครั้งที่ ๒ พร้อมเสวนาหัวข้อ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หนังสือที่คนทุกอาชีพใช้ โดย

ภาพข่าว: ถวายหนังสือในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ว.วชิรเมธี

๑๑ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๖

กรุงเทพฯ-11 ธ.ค.-นานมีบุ๊คส์ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) รับมอบหนังสือ รวมมูลค่า 445,000 บาท สมทบโครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ว.วชิรเมธี จาก สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ภายในงานฉลองเปิดร้านแว่นแก้ว ร้านหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวครั้งแรกในไทย

ภาพข่าว: อาจารย์ศศินทร์เปิดตัวหนังสือ ?คิดเปลี่ยนคุณ ปลุกพลังสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้นำ?

๐๓ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๑๕

กรุงเทพฯ-3 ธ.ค.-ศศินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.อเล็กซานเดอร์ เพาฟเลอร์ ( ที่ 3 จากซ้าย ) อาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) อดีตซีอีโอ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ( ประเทศไทย ) ได้เปิดตัวหนังสือ ?คิดเปลี่ยนคุณ ปลุกพลังสร้างสรรค์ สู่การเป็นผู้นำ?

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สถานทูตเยอรมัน และนานมีบุ๊คส์ ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ ?Wake Up! Your Creativity

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๘:๐๑

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-ธนาคารกรุงเทพ นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (กลาง) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มร.รอล์ฟ ชูลเซ่ เอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) และนางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท

ภาพข่าว: สัมมนา ปลุกคุณให้ตื่น! ด้วยคลื่นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๒๗

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-นานมีบุ๊คส์ รอลฟ์ ชูลเซ่ (ที่ 3 จากขวา) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ปิติ สิทธิอำนวย (กลาง) กรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดสัมมนา Wake Up Your Creativity Wave! ปลุกคุณให้ตื่น!

ภาพข่าว: เปิดร้านแว่นแก้ว ร้านหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว แห่งแรกในไทย

๑๒ พ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๔๔

กรุงเทพฯ-12 พ.ย.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (นั่งที่ 2 จากซ้าย) จัดงานฉลองเปิดร้านแว่นแก้ว ร้านหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวครั้งแรกในไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) เพ็ญสุภา คชเสนี (นั่งที่ 3 จากขวา) ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ (นั่งที่ 2

งานฉลองเปิด ร้านแว่นแก้ว สาขาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ร้านหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ครั้งแรกในประเทศไทย

๓๐ ต.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๓๒

กรุงเทพฯ-30 ต.ค.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานฉลองเปิด ร้านแว่นแก้ว สาขาเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3 ร้านหนังสือเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว ครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การอ่าน

ภาพข่าว: สัมมนา ถอดบทเรียนความสำเร็จของคนอิสราเอล จุดประกายคนไทยมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

๐๓ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๕

กรุงเทพฯ-3 ก.ย.-นานมีบุ๊คส์ ฯพณฯ ชีมอน โรเด็ด (ที่ 5 จากขวา) เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ร่วมด้วย สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด วศิน วณิชย์วรนันต์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และผศ.ดร.บุหงา โปซิว (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน

๓๐ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๕๕

กรุงเทพฯ-30 ก.ค.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) แถลงข่าว โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 58 พรรษา โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (ที่ 4 จากขวา) สุภัทร พันธ์พัฒนกุล (ที่ 3 จากขวา)

นานมีบุ๊คส์เปิดตัวโครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-นานมีบุ๊คส์ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับมูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา จัดงานแถลงข่าวเปิด โครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 1,000 โรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 58 พรรษา โดยได้รับการสนับสนุนจาก