สุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-29 พ.ค.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในระหว่างวันที่ 25 29 พฤษภาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพช้างให้กับปางช้างเอกชนในเขต อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ สัตวแพทย์สัญจร เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาสุขภาพช้าง

ภาพข่าว: สัตวแพทย์สัญจร

๒๙ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๓๓
กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบอาหารช้างจาก ดต.วสุอนันต์ สาลีพันธ์ หัวหน้าชุดกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง (กก.4 บก.ปทส.จว.ลป.) และคณะ เพื่อร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือช้างให้มีอาหารเสริมในระหว่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแล

ภาพข่าว: รับมอบอาหารช้าง

๒๑ เม.ย. ๒๐๒๐ ๐๙:๔๙

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ร่วมกับ มช. จัดกิจกรรม เศรษฐศาสตร์ตามรอยพ่อ : รักษ์ป่า

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๐ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนกุล หัวหน้าสวนป่าแม่หอพระ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จัดกิจกรรม เศรษฐศาสตร์ตามรอยพ่อ : รักษ์ป่า โดยมีนายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจเชียงใหม่