สุภา ปิยะจิตติ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คณะผู้แทนจากกระทรวงการตรวจตราแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทย

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๕๖

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-สำนักงาน ป.ป.ช. พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ให้การต้อนรับ นายเซียว เผย (Mr. Xiao Pei) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการตรวจตราแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Ministry of Supervision: MoS) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายสาธิต รังคสิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ร่ำรวยผิดปกติ

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2559 ) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายสาธิต รังคสิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนางสาวสุภา

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ

๒๐ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-20 ธ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 18

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 123 ปี กรมบัญชีกลาง

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๕๔

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางสาวสุภา ปิยะจิตติรองปลัดกระทรวงการคลัง และนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุลรองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดีแก่นายมนัส แจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการคลัง ประจำปี 2556

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๒๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการคลัง ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 17

ภาพข่าว: การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 7/2556

๐๘ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-8 ส.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 7/2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่

ภาพข่าว: การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 7/2556

๓๐ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-30 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 7/2556 ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29

ภาพข่าว: การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 7/2556

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๑๙

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 7/2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๔๐

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 7/2556 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังร่วมอวยพรวันเกิดปลัดกระทรวงการคลัง

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๐

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง มอบกระเช้าดอกไม้แก่นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในโอกาสอวยพรครบรอบวันคล้ายวันเกิด ณ กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 17

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

๑๕ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๐๒

กรุงเทพฯ-15 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชาย พูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสรรพสามิต นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นายสุทธิชัย สังขมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำข้าราชการ

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวเปลือกและข้าวสารที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวประจำปีการผลิต 2555/2556 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๐๙

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 19

ภาพข่าว: การประชุมการดำเนินโครงการอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัย (สวนรถไฟ) ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

๑๗ พ.ค. ๒๐๑๓ ๐๙:๔๙

กรุงเทพฯ-17 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินเป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการอาคารที่ทำการและอาคารที่พักอาศัย(สวนรถไฟ)

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครั้งที่ 3/2556

๒๑ ก.พ. ๒๐๑๓ ๑๓:๒๙

กรุงเทพฯ-21 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการครั้งที่ 3/2556 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๒ ๐๙:๒๑

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัดกระทรวงการคลังบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว: การประชุมการชี้แจงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานของกระทรวงการคลัง

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๘:๓๘

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมการชี้แจงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานของกระทรวงการคลังณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหาร ครั้งที่ 4/2555

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๑๓

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการบริหารหนี้สาธารณะและติดตามโครงการเงินกู้ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะครั้งที่ 4/2555 โดยมีนายจักรกฤศฎิ์

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ครั้งที่

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๒ ๑๒:๒๐

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศครั้งที่ 2/2555 โดยมีนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ภาพข่าว: การประชุมการดำเนินงานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๒ ๑๖:๑๖

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังรับมอบเงินจากธนาคารยูโอบี

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๒ ๒๐:๓๐

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังรับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนธนาคารยูโอบี จำนวนเงิน 1,000,000 บาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๒ ๐๘:๒๒

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธรผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นำเหล่าข้าราชการ พนักงานลูกจ้างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: คณะเจ้าหน้าที่ สป.กค. อวยพรปีใหม่ 2555 แด่รองปลัดกระทรวงการคลัง

๓๐ ธ.ค. ๒๐๑๑ ๑๐:๔๓

กรุงเทพฯ-30 ธ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายนรวัฒน์ โชติกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เข้าอวยพรปีใหม่ 2555แด่นางสาวสุภา ปิยะจิตติ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลังณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29

ปฏิทินข่าวกระทรวงการคลังวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554

๑๘ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๗:๓๗

กรุงเทพฯ-18 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ปฏิทินข่าวกระทรวงการคลังวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2554 10.30 น. รองปลัดกระทรวงการคลัง (นางสาวสุภา ปิยะจิตติ) เดินทางลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่พุทธมณฑลสาย 3 (วัดโกมุท) และพุทธมณฑลสาย 4 (วัดนครชุ่มชื่น) หมายเหตุ -

ภาพข่าว: มอบถุงยังชีพ ถังจัดเก็บน้ำดื่ม เรือไฟเบอร์ ฯลฯ

๑๔ พ.ย. ๒๐๑๑ ๐๘:๕๓

กรุงเทพฯ-14 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วายุภักษ์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม กระทรวงการคลังมอบถุงยังชีพ ถังจัดเก็บน้ำดื่ม สิ่งของอุปโภคบริโภค เรือไฟเบอร์ฯลฯถวายแด่พระธรรมวราจารย์

ภาพข่าว: ธ.กรุงไทยมอบเรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๒:๔๒

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วายุภักษ์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม กระทรวงการคลัง รับมอบเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน 60 ลำ , เรือติดเครื่อง 4 ลำ จากนางศรีประภาพริ้งพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงการคลังรับมอบเงินจากโรงงานยาสูบ

๐๙ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๒:๒๐

กรุงเทพฯ-9 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังรับมอบเงินบริจาคจากผู้แทนโรงงานยาสูบ จำนวน 2 ล้านบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัย ณ โถงห้องประชุมวายุภักษ์กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9

ภาพข่าว: โทร 1689 ช่วยภัยน้ำท่วมหมู่บ้านเศรษฐกิจ

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วายุภักษ์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ หลังจากได้รับการแจ้งร้องขอจากชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจบางแค กรุงเทพฯ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์

ภาพข่าว: ศูนย์วายุภักษ์ร่วมใจฯ มอบสิ่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

๐๓ พ.ย. ๒๐๑๑ ๑๖:๐๗

กรุงเทพฯ-3 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้อำนวยการศูนย์วายุภักษ์ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ต่างๆ อาทิ เรือไฟเบอร์ ถุงยังชีพ ข้าวสาร ไข่ไก่เป็นต้น

เครดิตบูโร ช่วยประชาชน ผู้ประกอบการ และ SME ที่ประสบปัญหาอุทกภัย ประสานสถาบันการเงินผ่อนระเบียบการบันทึกประวัติค้างชำระ และ

๒๘ ต.ค. ๒๐๑๑ ๑๔:๓๙

กรุงเทพฯ-28 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ เครดิตบูโร กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จนเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไป