สุภัค ศิวะรักษ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

รมว. คลัง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๑๓ พ.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๑๘

กรุงเทพฯ-13 พ.ค.-ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวน 4 ราย ดังนี้ (1) นายสุภัค ศิวะรักษ์ (2) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (3) นายประสัณห์ เชื้อพานิช

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย

๐๓ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๕๐

กรุงเทพฯ-3 ส.ค.-ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายเสรี นนทสูติ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กันยายน 2561 นี้ จำนวน 3 คน คือ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 9 เดือน ปี 2559 จำนวน 798.3 ล้านบาท

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 9,693.3 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 418.8 ล้านบาท

ภาพข่าว: แสดงความยินดี ดร อมรเทพ จาวะลา CIMB THAI คว้ารางวัล นักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่ง ประจำปี 2559

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อมรเทพ จาวะลา (กลาง) ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ภาพข่าว: TPIPP เตรียมขายหุ้น IPO ไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-เอ็ม ที มัลติมีเดีย นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานคณะจัดการ นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP พร้อมด้วยนายสุภัค

บตท. ร่วมมือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3พันล้าน

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๕

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร

ภาพข่าว: บตท. ร่วมมือ ซีไอเอ็มบี ไทย

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๓:๔๖

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รักษาการกรรมการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย ร่วมกับ นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ซีไอเอ็มบีได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้แต่งตั้งนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีไอเอ็มบี

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๘

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด มหาชน (ซีไอเอ็มบี ไทย) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้แต่งตั้งนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีไอเอ็มบี ไทย โดยจะดำรงตำแหน่งแทนนายสุภัค ศิวะรักษ์

ภาพข่าว: ผู้บริหารซีไอเอ็มบีพบปะผู้นำองค์กรและธุรกิจชั้นนำของไทย

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๖

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ผู้บริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี นำโดย ดาโต๊ะ ศรี นาเซียร์ ราซัค ประธานกรรมการ, เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มซีไอเอ็มบี, สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ก.ล.ต. แต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ราย

๐๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๒๖

กรุงเทพฯ-2 ก.ย.-ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 ราย ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ (1) นายสุภัค ศิวะรักษ์ (2) นางโชติกา สวนานนท์ และ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2559 จำนวน 367.2 ล้านบาท เติบโต 5.5% จากงวดเดียวกันของปี 2558 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตดีขึ้น

๒๑ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๘:๓๕

กรุงเทพฯ-21 ก.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 6,487.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 409.5 ล้านบาท

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมฉลองความสำเร็จ บจม.อนันดา ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน มูลค่า 1,000

๑๕ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๕๖

กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ นาย นายชานนท์ เรืองกฤตยา (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ พร้อมคณะผู้บริหาร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำเสนอแนวคิด 'CIMB Thai Financial Trainer ผ่านรูปแบบบูธ Financial Fitness Center พร้อมให้คำปรึกษา สร้างสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งให้ลูกค้า ในงาน Money Expo Bangkok

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย และนายประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านสื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดตัวแนวคิด 'CIMB Thai

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2559 จำนวน 327.3 ล้านบาท เติบโต 150.6% จากปี 2558

๒๑ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๓๘

กรุงเทพฯ-21 เม.ย.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตดีขึ้น ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ปรับตัวลดลง นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร

ภาพข่าว: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี มาเลเซีย

๒๕ มี.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๑๓

กรุงเทพฯ-25 มี.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดร.วิรไท สันติประภพ (นั่ง-กลาง) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้มาเยี่ยมชมธุรกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย โดยมีเต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อับดุล อาซิส (นั่ง-ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มซีไอเอ็มบี และนายสุภัค ศิวะรักษ์ (ยืน-ซ้าย)

ภาพข่าว: กลุ่ม ซีไอเอ็มบี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเสวนา ย้ำศักยภาพตลาดทุนไทย

๒๑ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-21 มี.ค.-ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มซีไอเอ็มบี และคุณเกษรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) คุณสุชาย

ภาพข่าว: กลุ่ม ซีไอเอ็มบี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดเสวนา ย้ำศักยภาพตลาดทุนไทย

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๓

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มซีไอเอ็มบี และคุณเกษรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) คุณสุชาย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิประจำปี 2558 จำนวน 1,052.5 ล้านบาท เติบโต 6.4% จากปีก่อน สินเชื่อขยายตัว รายได้ค่าธรรมเนียมเติบโต

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๔๐

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 1.22 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,727.8 ล้านบาท

ภาพข่าว: ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคว้าแชมป์ระดับประเทศในการแข่งขัน CIMB ASEAN Stock Challenge 2015

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สุภัค ศิวะรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วยสุชาย สุทัศน์ธรรมกุล (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) มอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตรให้ 3

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อลดภาระด้านบุคลากร ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรี อ.ดอนพุด

๑๐ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๕:๒๐

กรุงเทพฯ-10 พ.ย.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ ร่วมทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์สำนักงาน อาทิ เครื่องวัดความดัน และเครื่องชั่งน้ำหนักอัตโนมัติ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 9 เดือน 2558 จำนวน 846.5 ล้านบาท กำไรสุทธิงวดไตรมาส 3 เติบโตขึ้นจากไตรมาส 1 และไตรมาส 2

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๘

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 9,274.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1,537.2 ล้านบาท

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ฉลองความสำเร็จ หุ้นกู้ ทีพีไอ โพลีน

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๑๖

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายสุธีร์ โล้วโสภณกุล (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ภาพข่าว: โค้งสุดท้าย! กลุ่มซีไอเอ็มบีชวนนักศึกษาทั่วประเทศ ลงสนามซื้อขายหุ้นออนไลน์ระดับอาเซียน

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๕ ๑๐:๒๑

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนนักศึกษาทั่วประเทศ ลงสนามซื้อขายหุ้นออนไลน์ระดับอาเซียน CIMB ASEAN Stock Challenge 2015 ผู้ชนะจะได้เดินทางไปชมงานที่ตลาดหลักทรัพย์ลอน พร้อมชิงเงินรางวัลรวม 38,000

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เดินหน้าเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติผู้ถือหุ้น สะท้อนพันธกิจของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่มุ่งลงทุนและเติบโตในประเทศไทย

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๑๙

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 (ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21)

ยอดขายหุ้นกู้ ทีพีไอ โพลีน ตามเป้าหมาย แบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย ชี้เพราะบริษัทมั่นคง-จังหวะดี

๐๖ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๑

กรุงเทพฯ-6 ส.ค.-i2C Communications หุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของ TPIPL ทั้ง 5 ชุด อายุ 3 -7 ปี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุน เผยสามารถขายได้ตามเป้าหมายของบริษัทต้องการและนำหุ้นกู้สำรองออกขายบางส่วน เพราะบริษัทฯ มั่นคง ฐานะการเงินแข็งแกร่ง อีกทั้งจังหวะที่ออกขายอยู่ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดสาขาใหม่ สาขามีโชค จังหวัดเชียงใหม่

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๐๗

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทำพิธีเปิดสาขามีโชค จ.เชียงใหม่ โดยธนาคารได้รับเกียรติจากคุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานบริหาร บริษัท มีโชค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับคุณสุภัค ศิวะรักษ์

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2558 จำนวน 348.2 ล้านบาท

๒๐ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๒๗

กรุงเทพฯ-20 ก.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ปี 2558 จำนวน 348.2 ล้านบาทรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโตจากการขยายสินเชื่อ รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้นจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ รายได้ที่ปรึกษา และการจำหน่ายประกัน นายสุภัค ศิวะรักษ์

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือ ธนาคารออมสิน เปิดเกมรุกบริการโอนเงินด่วนข้ามประเทศ SpeedSend

๐๖ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๘:๒๐

กรุงเทพฯ-6 ก.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือกับนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเกมรุกบริการโอนเงินด่วนข้ามประเทศ SpeedSend

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สนับสนุนสินเชื่อ ให้แก่ กลุ่มบริษัทเคพีเอ็น อะคาเดมี วงเงินรวม 375 ล้านบาท ผนึกธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน มุ่งขยายตลาดด้านการศึกษา

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๓

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และ นายณพ ณรงค์เดช ประธานบริหาร กลุ่มบริษัทเคพีเอ็น อะคาเดมี ร่วมลงนามในพิธีสนับสนุนความร่วมมือทางการเงินวงเงิน 375 ล้านบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สนับสนุนสินเชื่อ ให้แก่ กลุ่มบริษัทเคพีเอ็น อะคาเดมี วงเงินรวม 375 ล้านบาท ผนึกธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกัน มุ่งขยายตลาดด้านการศึกษา

๐๗ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๕๑

กรุงเทพฯ-7 พ.ค.-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ลงนามในพิธีสนับสนุนความร่วมมือทางการเงินให้แก่ กลุ่มบริษัทเคพีเอ็น อะคาเดมี ซึ่งเป็น Holding Company ที่จัดตั้งโดยครอบครัวณรงค์เดช