สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

 คุณวศิน ดำรงสกุลวงษ์ (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO (ESCO Project Awards 2020) จากคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ขวา) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ภายในงาน Thailand ESCO Fair 2020 Move Forwards to Smart Industry by ESCO ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนสำหรับผู้ประกอบการ

IHL รับรางวัล ESCO Project Awards 2020

๑๔ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๗:๓๑

คณะกรรมการ PPP ไฟเขียว 2 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 19,000 ล้านบาท หนุนเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

๓๐ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๓:๑๘

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน โดยมีนายสุพัฒนพงษ์