สุธี โมกขะเวส ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: เริ่มแล้ว YFS 2018 เวทีสร้างสุดยอดนักการเงินรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุนไทย

๑๘ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๘

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต คุณบุรณิน รัตนสมบัติ

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต คว้า รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งนวัตกรรม ประเทศไทย ประจำปี 2560

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๐:๔๐

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนรับ รางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งนวัตกรรม - ประเทศไทย ประจำปี 2560 (Most Innovative Life Insurance Company - Thailand 2017) จากการประกวด International Finance

ภาพข่าว: เริ่มแล้ว YFS 2017 สร้างนักการเงินคุณภาพสู่ตลาดทุนไทย

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๐๘:๕๐

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ดร. สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สัมฤทธิ์ สำเนียง

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิตสักการะองค์เทพ ขอพรเสริมมงคลรับปีระกา

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-เมืองไทยประกันชีวิต นางภคินีนาถ ติยะชาติ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และเทพเจ้ากวนอู ประจำปี 2560

ภาพข่าว: เริ่มแล้ว YFS 2016 สร้างนักการเงินรุ่นใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ลงทุนคุณภาพ

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๑

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต คุณบุนชาน กุลวทัญญู

ภาพข่าว เริ่มแล้ว YFS 2016 สร้างนักการเงินรุ่นใหม่เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ลงทุนคุณภาพ

๐๓ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-3 มิ.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต คุณบุนชาน กุลวทัญญู

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิตคว้ารางวัล Brand of the Year 2015-2016

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๐

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-เมืองไทยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Brand of The Year 2015-2016 ในหมวดธุรกิจ ประกันชีวิต จากงานประกาศผลรางวัล World Branding Awards ซึ่งจัดโดย World Branding Forum

ภาพข่าว: เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมืออาชีพทางการเงิน กับ YFS 2013

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๔:๔๑

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-ตลท. จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ดร.สุธี โมกขะเวส ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต เดชา บุญวรรณ์ ผู้จัดการส่วนสื่อสารและกิจการเพื่อสังคมพื้นที่ระยอง บมจ.ปตท. พร้อมพันธมิตรในตลาดทุน

ภาพข่าว: บลจ. ทิสโก้ จัดสัมมนา ก้าวทันโลกการลงทุนกับ Hedge Funds

๑๗ ส.ค. ๒๐๐๗ ๑๒:๔๗

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-บลจ. ทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โดย ธีรนาถ รุจิเมธาภาส รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล (ที่ 2 จากขวา)ให้การต้อนรับ ดร.สุธี โมกขะเวส ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง ฝ่ายลงทุน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (ที่ 3

บลจ. ทิสโก้ จัดสัมมนา ก้าวทันโลกการลงทุนกับ Hedge Fund

๐๗ ส.ค. ๒๐๐๗ ๑๒:๐๙

กรุงเทพฯ-7 ส.ค.-ธนาคารทิสโก้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้) จะจัดสัมมนาให้แก่ลูกค้า เรื่อง ก้าวทันโลกการลงทุนกับ Hedge Fund โดยมีวิทยากรคือ ดร.สุธี โมกขะเวส ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง ฝ่ายลงทุน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00-17.00 ณ