สุธิดา เสียมหาญ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

โอสถสภารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

๑๓ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๐๙

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ซ้าย) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 แก่นางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ขวา)

โอสถสภาปลูกพลังสีเขียว พร้อมสร้างโอกาส สร้างความสุขให้ชุมชน ในโครงการ โอสถสภา รักษ์ชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อม

๓๐ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๘

นางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 3 จากซ้าย) และนางสาวปพิชญา สันเทพ Head of Sustainability (ที่ 6 จากซ้าย) บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

โอสถสภาส่งพลังสู้โควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกลาง สังกัดกรุงเทพมหานคร

๓๐ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๓

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 6 จากซ้าย) รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือโอสถสภา มูลค่า 500,000 บาท โดยมีนางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบ

โอสถสภาร่วมส่งพลังสู้โควิด-19 แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามบ้าน วิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ

๐๙ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๒๙

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ขวา) รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือโอสถสภา มูลค่า 100,000 บาท โดยมีนางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

มูลนิธิโอสถสภามอบรถเข็นความดันลบ ร่วมเป็นพลังสู้โควิด-19

๑๕ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๕๐

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบรถเข็นความดันลบสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร มูลค่ารวม 1,320,000 บาท จากนายพรพัฒน์ มิตรานนท์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิโอสถสภา (ที่ 4 จากซ้าย) โดยมีนางสุธิดา เสียมหาญ

โอสถสภารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

๒๒ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๑๕

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ขวา) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดี ประจำปี 2563 แก่นางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ซ้าย)

ภาพข่าว: โอสถสภาร่วมส่งพลังช่วยน้ำท่วมอุบลราชธานี

๐๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๓

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-โอสถสภา นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมูลค่า 300,000 บาท จากนางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย)

ภาพข่าว: OSP ต้อนรับสมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธ์ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

๑๙ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๕๗

กรุงเทพฯ-19 ก.ค.-เอ็ม ที มัลติมีเดีย นางสุธิดา เสียมหาญ Head of Corporate Communications and CSR และ นางจิตอาภา อมราลิขิต Head of Corporate Financial Strategy, Finance and Accounting บมจ.โอสถสภา หรือ OSP ร่วมให้การต้อนรับนางสิริพร สงบธรรม เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

โอสถสภาร่วมเป็นพลังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๐๑ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-โอสถสภา ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 4 จากซ้าย) และนางสุธิดา เสียมหาญ Head of Corporate Communication and CSR บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ภาพข่าว: โอสถสภาร่วมเป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตเด็กและเยาวชนไทย

๑๐ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๘:๐๒

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-โอสถสภา นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 744,000 บาท สำหรับใช้ในการดำเนินงานและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล จากนางสุธิดา เสียมหาญ

ภาพข่าว: ม.กรุงเทพ ดูงาน บริษัท โอสถสภา จำกัด

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๖

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ศึกษาดูงานบริษัทโอสถสภา จำกัด โดยมีคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร บริษัท โอสถสภา จำกัด ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก ณ บริษัทโอสถสภา จำกัด

ภาพข่าว: ม.กรุงเทพดูงาน บริษัท โอสถสภา จำกัด

๐๕ ก.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๓๒

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รศ.ดร.ทิพรัตน์ วงษ์เจริญ รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ศึกษาดูงานบริษัทโอสถสภา จำกัด โดยมีคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร บริษัท โอสถสภา จำกัด ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก ณ บริษัทโอสถสภา จำกัด

อินิชิเอทีฟ คว้า ซิลเวอร์ อวอร์ด ในงาน AME Awards 08

๒๔ ก.ย. ๒๐๐๘ ๑๐:๑๘

กรุงเทพฯ-24 ก.ย.-อินิชิเอทีฟ นางสุธิดา เสียมหาญ ในฐานะตัวแทนจากบริษัท อินิชิเอทีฟ ประเทศไทย นำทีมงานเข้ารับรางวัลซิลเวอร์ อวอร์ด ในสาขากิจกรรมทางการตลาดที่สื่อถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด จากการส่งผลงาน ท้าเดทในกรงยุงกับโลชั่นทากันยุง ออฟ! ที่ชนะการประกวดในงาน Asian Marketing Effectiveness

มัมแชนแนล จัดประกวดภาพถ่ายที่สื่อถึงความรักของแม่ และลูก ชิงรางวัลที่พักพร้อมอาหารในรีสอร์ทสุดหรูจำนวน 5

๐๕ ก.ค. ๒๐๐๗ ๐๙:๑๑

กรุงเทพฯ-5 ก.ค.-แบรนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ นางสุธิดา เสียมหาญ กรรมการผู้จัดการบริษัท แบรนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด ผู้ผลิต มัม แชนแนล รายการโทรทัศน์ในรูปแบบใหม่ที่ผลิตเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ในโรงพยาบาล ชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ เปิดเผยว่า