สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ปิดฉากการชี้แจงงบฯ ปี 63 สกสว. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบ ววน. เพื่อพัฒนาประเทศ

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๓๑

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-สกสว. วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหารเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพข่าว: กรรมาธิการงบประมาณ ปี 63 มีมติ คืน งบวิจัย สกสว. 8 พันล้านบาท

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๐๘:๐๖

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-สกสว. คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ งบประมาณ และคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ มีมติ คืนงบวิจัย 8พันล้าน แก่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สกสว. ฟอร์มทีมเตรียมข้อมูล พร้อมขอคืนงบวิจัย 8 พันล้าน

๑๗ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๒๑

กรุงเทพฯ-17 ธ.ค.-สกสว. สกสว. เตรียมข้อมูลพร้อม เสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ งบประมาณ และคณะ อนุกรรมาธิการ หวังมีมติคืนงบวิจัย แก่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. หลังงบวิจัยโดนหั่น 8 พันล้านบาท วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย

สกสว. ยื่นอุทธรณ์ กรณีถูกตัดงบกองทุน ววน. 8 พันล้านบาท

๐๖ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๔๑

กรุงเทพฯ-6 ธ.ค.-สกสว. วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เข้ายื่นหนังสืออุทธรณ์ ต่อ นายสันติ กีระนันทน์

สกสว.ประกาศพร้อมหนุนหน่วยงานในระบบววน. เดินหน้าวิจัย 63-64

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๐๙

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-สกสว. สกสว. แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 63 และ 64 แก่หน่วยงานในระบบ ววน. ประกาศพร้อมเดินหน้าการสนับสนุน ส่งเสริม และขับเคลื่อน ววน. อย่างเป็นระบบ และเห็นผลเชิงรูปธรรม ตาม OKRs ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

8 ราชมงคล จับมือสกว. ยกระดับOTOP ด้วยห่วงโซ่มูลค่าใหม่

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.- สกว.จับมือ 8 ราชมงคล และกรมพัฒนาชุมชน ใช้งานวิจัยเชิงพื้นที่ ยกระดับ OTOP ไทยสร้างต้นแบบของการขับเคลื่อน ภูมิปัญญา ทรัพยากรท้องถิ่น ไปสู่กระบวนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

ภาพข่าว: ธ.ก.ส. และ สกว. ร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

๒๘ ส.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๒๔

กรุงเทพฯ-28 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วย

ภาพข่าว: CAT จับมือ สกว. เสริมสร้างบุคลากร เพื่อพัฒนานวัตกรรม IoT ในโครงการ TRF-CAT Funding

๐๙ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๐๙

กรุงเทพฯ-9 ก.ค.-พีอาร์ โฟกัส พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ TRF-CAT Funding

ภาพข่าว: ผนึกกำลังส่งต่อองค์ความรู้

๑๘ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-TK park ดร.อธิปัตย์ บำรุง (ยืนกลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพั ฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแลสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park และศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ

ภาพข่าว: ปตท. ร่วมกับ สกว. และจุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการชี้ทิศทางและสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยาและวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีสำหรับอุตสาหกรรม

๑๐ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-ปตท. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 2 จากซ้าย) ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (คนที่ 4 จากซ้าย) และ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ข่าวซุบซิบ: งานเปิดตัวแอปพลิเคชั่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๐

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.- แม้จะเป็นผู้นำทางด้านไอทีและเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่ถึงกระนั้น ด้วยความไม่หยุดอยู่กับที่ ล่าสุด ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ บอสใหญ่แห่ง สกว. ขอตามเทรนด์ของโลกยุคดิจิตัล จัดงานเปิด แอปพลิเคชั่นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

25 ปี สกว. สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต โชว์งานวิจัยเด็ด ใช้ได้ ขายได้

๒๑ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๐

กรุงเทพฯ-21 ส.ค.-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รร.อินเตอร์คอนติเนนตัล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน 25 ปี สกว.: สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต โชว์ศักยภาพงานวิจัยที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าและมีคุณค่า โอกาสนี้ ศาสตราจารย์

ภาพข่าว: กปภ.- สกว. ดันโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านน้ำประปา

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๓๕

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-การประปาส่วนภูมิภาค นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.

ภาพข่าว: รามคำแหงเปิดศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคฯ

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานเปิดศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาคและพลังงานทดแทน ม.ร.

ภาพข่าว: วุฒิเมธีวิจัย สกว.

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๑๓

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (ที่สี่จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัย วุฒิเมธีวิจัย สกว. นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยรุ่นใหม่ รวม 14 คน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ที่สามจากขวา)

ศศินทร์ จัดฟรีสัมมนา สังคมสูงวัย สังคมแห่งโอกาส

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดฟรีสัมมนา เรื่อง สังคมสูงวัย สังคมแห่งโอกาส กล่าวเปิดโดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผ.อ. สกว. สัมมนาในหัวข้อ

ภาพข่าว: ซีเกทมอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่

๐๘ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๔

กรุงเทพฯ-8 ส.ค.-ซีเกท เทคโนโลยี นายสัญชัย ทองจันทรา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) มอบเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ

ธ.ก.ส.จับมือ สกว. พัฒนางานวิจัย สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ธ.ก.ส. ร่วมมือกับ สกว. ผลักดันความร่วมมือด้านวิชาการ

๑๕ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-15 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคาร ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน โดยมี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย

๒๗ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๗

กรุงเทพฯ-27 เม.ย.-สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการขับเคลื่อนและส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย เพื่อสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ชนบทไทย โดยมี นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ

ที่มา: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๑๗ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๓:๐๙

กรุงเทพฯ-17 ก.พ.-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นางสาวกมลกาญจน์ รัตนอุดมสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน กินเป็น โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

การประกาศผลรางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก คว้าเงินรางวัลกว่าหนึ่งแสนบาท

๐๓ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๒

กรุงเทพฯ-3 ก.พ.-สำนักงานกองทุนวิจัย การจัดงานประกวดการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก ของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน กินเป็น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์สู่สาธารณะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ การประกาศผลรางวัลที่ตัดสินผลงานของผู้เข้าประกวดกว่า 1,100

สมาชิกวิจัย คอบช. วางแผนผลักดัน 10 อุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจชาติ

๐๒ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๓

กรุงเทพฯ-2 ก.พ.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศซึ่งเป็นสมาชิก คอบช. ประกอบด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: เสวนานานาชาติ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์

๒๘ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-28 ม.ค.-โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานเสวนานานาชาติเรื่อง Managing HR in CLMV: Trends, Challenges and Lessons Learned โดยมี ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: สถาบันวัคซีน ลงนามความร่วมมือ ในโครงการปริญญาเอก

๑๓ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๐

กรุงเทพฯ-13 ต.ค.-โฟร์ พี.แอดส์ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามความร่วมมือ ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาพิเศษ(คปก.) สนับสนุนการวิจัยด้านวัคซีนของประเทศไทย ที่ คณะวิทยาศาสตร์

ศศินทร์ ร่วมกับ สกว. จัดสัมมนา โต้คลื่นสังคมสูงวัย: โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ

๑๙ ส.ค. ๒๐๑๕ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-19 ส.ค.-สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) จัดสัมมนา หัวข้อ โต้คลื่นสังคมสูงวัย : โอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ