สุชาติ เซี่ยงฉิน ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มจพ.มอบหุ่นยนต์ประดู่ฉายแสง UVC ให้กับบริษัท ดานิลี่ จำกัด

๒๑ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๑

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 ต.ค. ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์และลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมจพ. และ ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มจพ. จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564

๑๙ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๒

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามงกุฏวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

มจพ. รับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563

๐๓ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๙

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2563 ผ่านทางออนไลน์ Cisco Webex Meeting ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม- 2 กันยายน 2564

มจพ .มอบหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC แก่สถาบันบำราศนราดูร สู้ภัยโควิค

๑๖ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๙

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี พร้อมด้วยคุณภรณี ลีนุตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีการคลังและกิจการทั่วไป ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช

อธิการบดี มจพ. ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก และจัดตั้งกองทุนสวัสดิการบรรเทาภาระผู้ปกครองช่วงวิกฤต COVID-19

๑๔ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๒

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่ารู้สึกห่วงใยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดระลอก 3 โดยสถานการณ์ ณ

มจพ. รับมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย(ULV)ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส (โควิด-19)

๒๘ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๑

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย (ULV) ฆ่าเชื้อโรคและไวรัส ผลงานของ รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และ ผศ.ดร.สถาพร วังฉายภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

มจพ. มอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติช่วยเหลือชุมชนวัดมัชฌันติการาม

๒๕ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๕

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มอบ เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ ให้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) มูลค่า 90,000 บาท รับมอบโดย พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม ทีมนักวิจัย เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ

ทำบุญงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ครบ 62 ปี

๒๓ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๔

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีทำบุญงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน 62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ. (62nd KMUTNB Anniversary : the phase embracing the new normal, innovation-driven

มจพ. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

๑๘ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๑

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมด้วย ดร.สุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕ ๐๘:๕๐

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๓๒

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายการเงินและสนับสนุนธุรกิจ นางสาวปิยะวดี วรรธนาคม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

๐๙ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-9 ต.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ICL 2019 The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education ( 22nd International

TGGS จัดประชุม TGGS Advisory Board Meeting ประจำปี 2562

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ H.E. Mr. Georg Schmidt (เกออร์ก ชมิดท์) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ประจำประเทศไทย เป็นประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยประธานร่วม 2 ฝ่าย คือ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และProf. Dr. Edmund

วว. ลงนาม มจพ. ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ .สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๔๓

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาพข่าว: มอบทุนการศึกษาแก่ทีมหุ่นยนต์ มจพ. คว้ารางวัลรองแชมป์โลกอันดับ 1 (World RoboCup Rescue 2019)

๑๔ ส.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๓๒

กรุงเทพฯ-14 ส.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มอบทุนการศึกษาให้แก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig (ไอราฟ เซคซิก) คว้ารองแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยได้อย่างสมศักดิ์ศรี

สนอ. มอบรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ปี62

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๙ ๐๙:๕๑

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 โดยมีนายสุมนต์ชัย

ภาพข่าว: มจพ. ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

๐๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๘

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมี ศ.ดร.สุชาติ

ภาพข่าว: สถาบันนวัตกรรมฯ มจพ.ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

๐๗ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๒

กรุงเทพฯ-7 มิ.ย.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับนายพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด