สุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19

๒๗ พ.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๐๘

นายวิเชียร ผลวัฒนสุข อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. พร้อมด้วย นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ร่วมมอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตราไทย-เดนมาร์คจำนวน 9,600 กล่อง ให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

จับมือยกระดับการพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย

๒๔ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๐

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และนายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย โครงการสี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย

อ.ส.ค.เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้ฟาร์มโคนมแห่งชาติแห่งแรกของประเทศ

๒๖ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๐๑

อ.ส.ค.เตรียมเปิดฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงพ.ค. 64 นี้ผลักดันเป็นฟาร์มต้นแบบอัจฉริยะและแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงโคนมของประเทศ วางเป้าจะมีประชาชนเข้าเยี่ยมชมกิจการฟาร์มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% จากปัจจุบันบันที่ 60,000 คนต่อปีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ

อ.ส.ค.งัดมาตรการเข้มรับมือโควิด-19 (ระลอกใหม่)

๒๕ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๐๗

อ.ส.ค.งัดมาตรการเข้มรับมือโควิด-19 (ระลอกใหม่) มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคนมไทย-เดนมาร์ค ลดผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานโรงงานทั่วประเทศนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า

ประกวดผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๑๘ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๒๙

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ให้เกียรติเข้าร่วมตัดสินรางวัล Thailand Green Design Awards (TGDA) 2021 การประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในส่วนของ อ.ส.ค. มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด