ข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรล่วงหน้า | newswit

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร – โทรสาร : 0-2251-9535 หรือ 0-2685-3345 เป็น โทรศัพท์ : 0-2627-9266 โทรสาร : 0-2627-9260 ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยที่อยู่ของสถานที่ติดต่อยังคงเดิมทุกประการเนื่องจากตลาดจะต้องรื้อถอนพื้นที่ทำการของตลาดเพื่อคืนพื้นที่ให้แก่ผู้ให้เช่าก่อนตลาดยุบเลิกตามพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าพ.ศ. 2542 พ.ศ.
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
(AFET) ทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าใน AFET – Jun 2016
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคางานรื้อถอนพื้นที่เช่าของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคางานรื้อถอนพื้นที่เช่าของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
เพื่อคืนแก่ผู้ให้เช่า – ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งที่จดทะเบียนในประเทศไทย Jun 2016
TFEX ชวนฟังสัมมนาพิเศษเตรียมเปิดเทรดยางพาราล่วงหน้า
TFEX ชวนฟังสัมมนาพิเศษเตรียมเปิดเทรดยางพาราล่วงหน้า
RSS3 Futures – พบกับ สัมมนาหัวข้อ "ยางพาราล่วงหน้า...อีกโอกาสทำกำไร และบริหารความเสี่ยงที่ TFEX" โดย ดร. หลักชัย Feb 2016
TFEX พร้อมเทรดยางพาราล่วงหน้า
TFEX พร้อมเทรดยางพาราล่วงหน้า
“RSS3 Futures” 15 ก.พ. 2559 – นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Jan 2016
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับแบบงบการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ – ทั้งนี้ ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6487 หรือทาง e-mail ที่[email protected] จนถึงวันที่ 26 มกราคม
ภาพข่าว: TFEX เดินหน้าจัดสัมมนาสัญจร จ. นครศรีธรรมราช ให้ข้อมูล RSS3 Futures สินค้าเกษตรล่วงหน้าแรกใน TFEX –
พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับแล้ว – สาระสำคัญของ พ.ร.บ. นี้ คือ สินค้าเกษตรจะถูกนำไปซื้อขายล่วงหน้าต่อเนื่องที่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) จะทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนา ส่วนการยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล. และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
ก.ส.ล. พร้อมเปลี่ยนผ่านอำนาจการกำกับดูแลสินค้าเกษตรล่วงหน้า ไปสู่ ก.ล.ต. – นายบุญนำฯ กล่าวต่ออีกว่า "การเร่งรัดดำเนินคดีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามร่างกฎหมายที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ และรอการบังคับใช้ภายหลังลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภาพข่าว: AFET และโบรกเกอร์เข้าพบสมาคมยางพาราไทย
ภาพข่าว: AFET และโบรกเกอร์เข้าพบสมาคมยางพาราไทย
เพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของ AFET – Oct 2015
AFETจัดงานสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ
AFETจัดงานสัมมนาลูกค้า ในหัวข้อ
“ซื้อขาย RSS3 อย่างต่อเนื่องจาก AFET สู่ TFEX” – งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกให้ผู้ที่ซื้อขายในตลาด Sep 2015
ก.ส.ล. พร้อมส่งต่อการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ไป TFEX – นายบุญนำ กุลรกัมพุสิริ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ได้ชี้แจงว่าในระหว่างรอกฎหมายประกาศใช้บังคับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ฝ่าย อันได้แก่ สำนักงาน ก.ส.ล. สำนักงาน ก.ล.ต. AFET และ TFEX ได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จาก AFET ไปยัง TFEX ให้เป็นไปโดยราบรื่นมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ TFEX
AFET จัดงานสัมมนาให้ผู้ซื้อผู้ขาย/ลูกค้าในหัวข้อ
AFET จัดงานสัมมนาให้ผู้ซื้อผู้ขาย/ลูกค้าในหัวข้อ
“ซื้อขาย RSS3 อย่างต่อเนื่องจาก AFET สู่ TFEX” – Aug 2015
AFET เตรียมพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าเกษตรจาก
AFET เตรียมพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าเกษตรจาก
AFET สู่ TFEX อย่างราบรื่นและเรียบร้อย – โดยในช่วงที่ผ่านมา ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) Aug 2015
การรวมศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
การรวมศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
TFEX–AFET คืบหน้าตามแผน TFEX เตรียมพร้อมเปิดซื้อขาย RSS3 Futures ไตรมาส 4 ปีนี้ – ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ Aug 2015
สนช. ลงมติยุบเลิก AFET – ก.ส.ล. ชี้ ย้ายการซื้อขายไป TFEX – นายบุญนำ กุลรกัมพุสิริ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) ได้ชี้แจงว่า ในระหว่างรอกฎหมายประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อยุบเลิกการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ส.ล. และ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) นอกจากนี้นายบุญนำยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการยกเลิก พ.ร.บ. ดังกล่าว
ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาความรู้ ยกระดับบุคลากรด้านสินค้าเกษตรล่วงหน้า” –
TFEX – AFET ผนึกกำลัง ก.ล.ต. และ ก.ส.ล. เดินหน้ารวมศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า – วันนี้ (16 มี.ค. 2558) บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ก.ส.ล.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมแถลงข่าวการรวมศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยทั้ง 4
ปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำวันที่ 16-22 มีนาคม 2558 – กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม วันจันทร์ที่ 16 มี.ค. 2558 งานแถลงข่าว “การรวมศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า TFEX-AFET” เวลา 10.00-11.30 น. จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ก.ส.ล. AFET และ TFEX ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันพุธที่ 18 มี.ค. 2558 สัมมนา “ก้าวแรกมือใหม่ หัดซื้อขาย Options”
AFET ร่วมกับ TFEX จัดงานแถลงข่าว “การรวมศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า TFEX-AFET” –
ก.ล.ต. เดินหน้ารวม AFET กับ TFEX พร้อมรับโอนงานและบุคลากรจาก ก.ส.ล. – นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการรองรับการรวม AFET กับ TFEX ซึ่งการรวมตลาดดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศในด้านการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) และอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถทำธุรกรรมได้ในตลาดเดียว ซึ่งจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของตลาดซื้อขายล่วงหน้าของไทยสู่ระดับสากล
ก.ส.ล. รับลูก ครม. ดำเนินการควบรวม AFET - TFEX – นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์ รักษาการเลขาธิการ ก.ส.ล. ชี้แจงว่า ประธาน ก.ส.ล. ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษในเรื่องการควบรวมในครั้งนี้ว่า จะต้องรักษาเจตนารมณ์ของกระทรวงพาณิชย์ในการใช้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้กลไกราคาทำงาน สามารถสะท้อนราคาสินค้าเกษตรไทยให้สามารถใช้อ้างอิงในตลาดโลกในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) – ด้านการศึกษา ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล จบการศึกษา ระดับปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ เมืองโรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้
ก.ส.ล.จัดอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า รุ่นที่ 3/57 – ในครั้งนี้ทาง ก.ส.ล.ได้เพิ่มช่องทางการขยายฐานการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาเข้ารับฟังการอบรมด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 35 คน เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 เผยแพร่ในนาม สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวเผยแพร่ฉบับนี้
AFET แถลงแผนธุรกิจปี 2015 พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นตลาดล่วงหน้าระดับสากล – นายวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท) กล่าวว่า สำหรับการก้าวขึ้นสู่ทศวรรษที่ 2 ของเอเฟท เราได้ตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับเอเฟทให้เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรล่วงหน้าระดับสากล และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทั้งรายได้ ฐานนักลงทุน และการนำสินค้าเข้าซื้อขายหรือการพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองกับความต้องการของนักลงทุนยิ่งขึ้น
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) จัดงานแถลงข่าว “แผนกลยุทธ์องค์กร และแผนธุรกิจ (AFET Corporate & Business Strategy)” – ทั้งนี้ AFET ได้เตรียมคอมพิวเตอร์ WIFI และอุปกรณ์สำนักงานให้ท่านสื่อมวลชนไว้สำหรับส่งข่าว และขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าทำข่าวตามกำหนดการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณพิมพ์ลดา ศิวศักดิ์ศรัณ (หนูเล็ก) โทร 0-2263-9834 อีเมล [email protected]คุณหวานใจ ณ พัทลุง (หวาน) โทร 0-2263-9874 อีเมล