สำนักหักบัญชี ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศยกเว้นให้บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ออกกฎเกณฑ์บางประเภทได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

๒๖ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๐๑

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการยกเว้นกฎเกณฑ์ที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) สำหรับบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ซาอุฯ กำหนดวันเริ่มดำเนินการ

๑๕ ก.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๑๓

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย-15 ก.ค.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ - สำนักหักบัญชี Muqassa จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนซาอุฯ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน Securities Clearing Center Company (Muqassa) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทจะเริ่มดำเนินงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2020

ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 17 ธันวาคม 2562

๑๘ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-18 ธ.ค.-ก.ล.ต. คณะกรรรมการกำกับตลาดทุนมีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักเกณฑ์ของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) เพื่อรองรับการขยายเวลาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำ (50 Baht Gold Futures, 10 Baht Gold

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๑

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชีทั่วโลกกว่า 300 คน ที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก WFE General Assembly Annual Meeting ครั้งที่ 57

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก 6-8 ก.ย. นี้

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๑๙

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก WFE General Assembly Annual Meeting ครั้งที่ 57 โดยมีผู้นำกว่า 300 คน จากองค์กรในต่างประเทศเข้าร่วมจากตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และหน่วยงานในตลาดทุนทั่วโลก ในระหว่าง 6-8 กันยายนนี้

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นโครงการ Regulatory Sandbox ด้านงานให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๙

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม (Regulatory Sandbox) สำหรับงานให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ (post-trade service ซึ่งได้แก่ สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และนายทะเบียนหลักทรัพย์)

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting

๐๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๐๙:๓๑

กรุงเทพฯ-2 ธ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี และสถาบันการเงินสำคัญจากกว่า 40 ประเทศ ที่ร่วมประชุมนานาชาติ ANNA Extraordinary General Meeting 2016 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงเกณฑ์การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝาก

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๖ ๐๙:๒๙

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-ก.ล.ต. ก.ล.ต. มีแนวคิดปรับปรุงร่างประกาศเกณฑ์การเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ บล. เอเอสแอล (ASL) เป็นสมาชิกใหม่ เริ่ม 18 พ.ค. นี้

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (ASL) เป็นสมาชิก เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป พร้อมกับการเป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี (TCH) ASL ผ่านการทดสอบระบบงาน

ภาพข่าว: TCH แต่งตั้ง ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็น settlement bank รายที่ 5

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-ตลท. สำนักหักบัญชี (TCH) แต่งตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์(settlement bank) รายที่ 5 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งงานชำระราคาของตลาดทุนไทย และเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกสำนักหักบัญชีใช้บริการ โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ อุดมวรา

สำนักหักบัญชี แต่งตั้ง ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นตัวแทนให้บริการชำระราคาหลักทรัพย์แก่สมาชิก (settlement bank) เพิ่มเป็นรายที่

๐๕ ก.พ. ๒๐๑๕ ๑๖:๒๘

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-ตลท. สำนักหักบัญชี (TCH) ลงนามแต่งตั้งธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารสากลชั้นนำระดับโลก เป็นตัวแทนให้บริการชำระราคาหลักทรัพย์แก่สมาชิก (settlement bank) เป็นรายที่ 5 เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่ 2 ก.พ. 58 เพื่อเสริมความแข็งแกร่งงานชำระราคาของตลาดทุนไทย

สำนักหักบัญชี เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ (ตามมาตรฐาน PFMI) บนเว็บไซต์ 11 เม.ย.นี้

๑๑ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-11 เม.ย.-ตลท. สำนักหักบัญชี (TCH) เสริมสร้างความเชื่อมั่นงานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดทุนไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) ซึ่งกำหนดโดย CPSS/IOSCO โดยเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ของ PFMI เริ่ม 11 เม.ย. นี้ บน

TFEX ไตรมาสแรก เทรด 5.6 หมื่นสัญญาต่อวัน พร้อมเริ่ม mini SET50 Futures 6 พฤษภาคม นี้

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๗:๐๗

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TFEX เผยไตรมาสแรกปี 2557 มีปริมาณการซื้อขาย เฉลี่ย 56,415 สัญญาต่อวัน ใกล้เคียงกับไตรมาสสุดท้ายของปีก่อน เตรียมพร้อมเปิดตัว mini SET50 Futures ใหม่ 6 พฤษภาคมนี้ และเผยว่าก่อนช่วงหยุดยาวสงกรานต์นี้ สำนักหักบัญชีจะเรียกเก็บหลักประกันพิเศษช่วงวันหยุดยาว

TFEX รับ บล. เอเชีย เวลท์ (AWS) เป็นสมาชิกเริ่ม 18 ธ.ค. นี้

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๔๘

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-ตลท. TFEX รับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (AWS) เป็นสมาชิก พร้อมเปิดให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ 18 ธ.ค. 56 เป็นต้นไป นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ TFEX และบริษัท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง ชนิสา ชุติภัทร์ เป็นรองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้ง นางชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็น รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลงานบริการหลังการซื้อขายทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการซื้อขาย สำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์

TFEX ปรับปรุงค่าธรรมเนียม SET50 Index Futures และ Gold Futures เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เริ่ม 2 พ.ค.นี้

๒๒ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๗:๑๕

กรุงเทพฯ-22 เม.ย.-ตลท. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประกาศปรับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย SET50 Index Futures และ Gold Futures ลดลง 30% เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เริ่ม 2 พฤษภาคมนี้ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

TFEX gold futures ราคาซื้อขายเป็นไปตามตลาดโลก พร้อมปรับเพิ่มมาร์จิ้น gold futures และ silver futures เริ่ม 22

๑๘ เม.ย. ๒๐๑๓ ๐๙:๕๘

กรุงเทพฯ-18 เม.ย.-ตลท. ตลาด TFEX เผยการซื้อขาย gold futures เป็นปกติ และสามารถรองรับกับภาวะความผันผวนของราคาทองคำในตลาดโลกได้ดี ผู้ลงทุนและโบรกเกอร์สามารถปรับสถานะของตนได้ โดยราคา gold futures ณ สิ้นวันลดลง 11.2% พร้อมเผยสำนักหักบัญชีประกาศปรับเพิ่มอัตรามาร์จิ้นของ gold futures และ silver futures

สำนักหักบัญชีเปิดรับธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการชำระราคาแก่สมาชิก (Settlement Bank) รายใหม่

๑๙ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๔๔

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-ตลท. สำนักหักบัญชี (TCH) เปิดรับ Settlement Bank ใหม่ มาร่วมขยายธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้องค์กร และงานชำระราคาหลักทรัพย์ของตลาดทุนไทย พร้อมเพิ่มทางเลือกให้สมาชิกสำนักหักบัญชีใช้บริการ นางชนิสา ชุติภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

TFEX รับ Classic Gold Futures (CGF) เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ ซื้อขายได้ทุกสินค้า เริ่ม 13 มี.ค. นี้

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๓:๕๒

กรุงเทพฯ-11 มี.ค.-ตลท. TFEX อนุมัติให้ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบที่สามารถซื้อขายสินค้าทุกประเภทในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เริ่ม 13 มีนาคม นี้ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ TFEX

สำนักหักบัญชี (TCH) เปิดรับสมาชิกใหม่ รองรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๒ ๐๙:๒๒

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-ตลท. บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมาชิกใหม่ พร้อมขยายโอกาสให้สมาชิกเดิมยื่นสมัครประกอบธุรกรรมชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าอ้างอิงทุกประเภทในตลาดอนุพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการหลังขายที่ครอบคลุมสินค้าในตลาดอนุพันธ์ และรองรับการเปิดเสรีใบอนุญาตของสำนักงาน

สำนักหักบัญชี ( TCH) เปิดรับสมาชิกใหม่ รองรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง

๑๐ ม.ค. ๒๐๑๒ ๑๕:๐๙

กรุงเทพฯ-10 ม.ค.-ตลท. บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมาชิกใหม่ พร้อมขยายโอกาสให้สมาชิกเดิมยื่นสมัครประกอบธุรกรรมชำระหนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าอ้างอิงทุกประเภทในตลาดอนุพันธ์ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการหลังขายที่ครอบคลุมสินค้าในตลาดอนุพันธ์ และรองรับการเปิดเสรีใบอนุญาตของสำนักงาน

TFEX เผยสำนักหักบัญชีปรับเพิ่มมาร์จิ้น SET50 ฟิวเจอร์ส โกลด์ฟิวเจอร์ส อีกครั้ง พร้อมประกาศมาร์จิ้นของออยล์ฟิวเจอร์ส ที่จะเริ่มซื้อขาย 17 ต.ค.

๓๐ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๙:๐๖

กรุงเทพฯ-30 ก.ย.-ตลท. ตลาดอนุพันธ์เผยสำนักหักบัญชีประกาศปรับเพิ่มอัตรามาร์จิ้นของ SET50 ฟิวเจอร์ส โกลด์ฟิวเจอร์ส และฟิวเจอร์สของดอกเบี้ย เนื่องจากสภาวะความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคมนี้ พร้อมประกาศอัตรามาร์จิ้น ของน้ำมันดิบล่วงหน้า (Oil Futures)

TFEX เผยปรับเพิ่มมาร์จิ้นโกลด์ฟิวเจอร์สและฟิวเจอร์สของดอกเบี้ยเริ่มจันทร์ 19 กันยายน นี้

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๓:๔๓

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-ตลท. ตลาดอนุพันธ์เผยสำนักหักบัญชีเตรียมปรับเพิ่มอัตรามาร์จิ้น (Margin) สำหรับโกลด์ฟิวเจอร์ส และฟิวเจอร์ส ของดอกเบี้ย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจะเริ่มใช้อัตราหลักประกันใหม่ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายนนี้ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท

กสิกรไทย เชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

๑๔ ก.ย. ๒๐๑๑ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-14 ก.ย.-ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่านบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ธนาคารกสิกรไทย สาขาหลังสวน เลขที่บัญชี 082-2-66600-0

TFEX เผยปรับเพิ่มมาร์จิ้นโกลด์ฟิวเจอร์สอีกครั้งเริ่มจันทร์ 5 กันยายน นี้

๒๙ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๗:๒๘

กรุงเทพฯ-29 ส.ค.-ตลท. ตลาดอนุพันธ์เผยสำนักหักบัญชีเตรียมปรับเพิ่มอัตรามาร์จิ้น (Margin) สำหรับโกลด์ฟิวเจอร์ส เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความผันผวนของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจะเริ่มใช้อัตราหลักประกันใหม่ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายนนี้ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด

TFEX เผยปรับเพิ่มมาร์จิ้นเริ่มศุกร์ 19 สิงหาคม นี้

๑๘ ส.ค. ๒๐๑๑ ๑๕:๓๙

กรุงเทพฯ-18 ส.ค.-ตลท. ตลาดอนุพันธ์เผยสำนักหักบัญชีเตรียมปรับเพิ่มอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือมาร์จิ้น (margin) สำหรับฟิวเจอร์ส ของดัชนี SET50 (SET50 Index Futures) และโกลด์ฟิวเจอร์ส เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มใช้อัตราหลักประกันใหม่ในวันศุกร์ที่ 19

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ้อมแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี ครั้งที่

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-ตลท. จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ นำทีมผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทสมาชิกตลาดอนุพันธ์ บริษัทจดทะเบียน และ สมาชิกสำนักหักบัญชีรวม 199 หน่วยงาน ร่วมซ้อมปฏิบัติการตามแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง Business

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริการหลังการซื้อขาย มุ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๑ ๑๗:๕๒

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินแผนกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการหลังการซื้อขาย ( Post Trade) ต่อเนื่อง ก้าวสู่การแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านงานบริการหลังการซื้อขายของภูมิภาค มุ่งพัฒนาระบบและลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมรวมศูนย์ระบบงานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เริ่ม 15 ก.พ. 53 นี้

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๐ ๑๔:๐๕

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-ตลท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศความพร้อมโอนย้ายสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์จาก TSD ไปยัง TCH ดีเดย์ 15 กุมภาพันธ์ 2553 มั่นใจระบบงานชำระราคาหลักทรัพย์ราบรื่น ชี้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานและการจัดการระหว่างสำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เผยลดต้นทุนการบริหารความเสี่ยงและวางหลักประกัน