ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล | newswit

อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต
อีซูซุเดินหน้าส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต
แห่งที่ 42 แก่โรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร – มร. นาโอยะ เซะงูจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 24 Mar
อีซูซุส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต
อีซูซุส่งมอบโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต
แห่งที่ 41 แก่โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว กำแพงเพชร – Dec 2022
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่
รมว.ทส. วราวุธ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนของขวัญปีใหม่
จากใจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกุศล Jan 2021
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แจกน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปากช่อง โคราช – หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องการน้ำดื่ม Oct 2020
“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” แจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด
“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” แจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม – Oct 2020
อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”
อีซูซุเดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”
แก่โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่งที่ 30 – มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Aug 2018
ภาพข่าว: อีซูซุส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”
ภาพข่าว: อีซูซุส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต”
แห่งที่ 29 ช่วยโรงเรียนบ้านเนินมะค่า อุทัยธานี ให้มีน้ำดื่มสะอาดอย่างยั่งยืน – May 2018
“น้ำบาดาล” เขต 1 ลำปาง ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ – สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ภายในพื้นที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง เลขที่ 430 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – โครงการฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2559 รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 140 ราย
นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก Jun 2016
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ลงนาม MOU ร่วมกับ ธ.ก.ส. แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน – ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 โดยสนับสนุนให้เกษตรกร มีการพัฒนาระบบการผลิตหรือปรับปรุงระบบน้ำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เหมาะสมกับพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งนี้ ให้กับ ธ.ก.ส. ร่วมกับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ณ จังหวัดราชบุรี – ในการอภิปรายความคิดเห็นแบ่งบออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ภาคเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ และภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น.
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ณ จังหวัดขอนแก่น – 1. ความต้องการและความคาดหวังในงานบริการต่าง ๆ ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2. ความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาของสำนักทรัพยากรบาดาลเขต 3.
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี – วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. นายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี
ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 16 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนเขาเดินประชานุกูล ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ – จากการศึกษาและสำรวจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพบว่า โรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ร้อยละ 50 มีสารปนเปื้อนในน้ำดื่มเกินมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารต่าง ๆ ในระยะยาว ซึ่งหลายพื้นที่ประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำดื่มขั้นรุนแรง โดยเฉพาะในหน้าแล้ง
ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 1 ลำปาง เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านพืชที่ครบวงจร – Jun 2015
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดรถบริการน้ำดื่มสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย – สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยขณะนี้ ได้มีการประกาศเขตประสบภัยน้ำท่วม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอศรีสัชนาลัย สวรรคโลก ศรีสำโรง อำเภอเมือง และอำเภอกงไกรลาศ ซึ่งเป็นพื้นที่แม่น้ำยมไหลผ่าน ทางราชการได้เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินมีค่า และสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัย มีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีทุจริตโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีทุจริตโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ 2554 – สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) Aug 2014
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น – ในการนี้ รัฐมนตรีฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักฯ โดยนายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น และได้มอบ “แคน” เป็นของที่ระลึกแด่ท่านรัฐมนตรีฯ รวมทั้งถ่ายภาพร่วมกันบริเวณต้นไม้หลากสี ซึ่งมี ความสวยงามและแปลกตา
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งโดยการใช้เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบเทอร์ไบร์ ณ บ้านทางพาดปอแดง ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น – โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ดำเนินการโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ได้เจาะบ่อน้ำบาดาล โดยเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบร์ จำนวน 1 บ่อ ได้ปริมาณน้ำบาดาล 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ใช้ในพื้นที่ 50 ไร่ ซึ่งเกษตรกรทำเป็นอาชีพหลัก คือ การทำนาปี และปลูกหัวไชเท้า
พิธีเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ บ้านพงสว่าง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม – โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ดำเนินการโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ได้เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 10 บ่อ และบ่อสังเกตการณ์ 2 บ่อ สามารถผลิตน้ำได้กว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้านเกษตรกรรม ซึ่งประชาชนบริเวณนี้ทำการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ การทำนาปี อ้อย
พิธีเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้ำยาก ณ บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น – โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้ำยาก ดำเนินการโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น ได้เจาะบ่อน้ำบาดาลเสริมระบบประปา จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาของหมู่บ้าน และใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค โดยมีรัฐมนตรีฯ (วิเชษฐ์ เกษมทองศรี)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลระดมกำลังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย – กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มอบหมายสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตนำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ไปประจำในพื้นที่แล้ว 11 จุด รวมแจกจ่ายน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 260,000 ลิตร ย้ำแนวคิดป้องกันน้ำท่วมบ่อน้ำบาดาลโดยวิธีปิดปากบ่อ น้ำบาดาลแบบถาวรเป็นมาตรฐานสำหรับบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเจาะใหม่ นายสุพจน์
การศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง – กรุงเทพฯ--9 พ.ค.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและการกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง – กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ดุษฎีพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วย นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมมือร่วมใจต้านภัยหนาว
การประชุมติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. นายสำเริง สโมทัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจ ณ ห้องประชุมแกรนด์ภูคำ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนามสนับสนุน ม.ขอนแก่น จัดตั้งศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) – กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนามข้อตกลง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีให้ใช้พื้นที่กว่า 24 ไร่ ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 จังหวัดขอนแก่น รองรับการจัดตั้งศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub)