ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ | newswit

เบโด้ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน
เบโด้ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในชุมชน – 02 Aug
BEDO หนุนวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
BEDO หนุนวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ จังหวัดน่าน – วิสาหกิจชุมชนชีววิถี บ้านน้ำเกี๋ยน มาตลอดระยะเวลา 14 ปี 25 Jul
BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดพบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดพบกับข้อมูลองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ร่วมช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากชุมชนที่ได้คัดสรรมาจัดแสดงและจำหน่าย – 21 Jul
ประกาศความพร้อม!!! มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด
ประกาศความพร้อม!!! มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด
– นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ (ที่สี่จากขวา) และ ดร.ธนิต ชังถาวร 03 Jul
BEDO พร้อมจัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด
BEDO พร้อมจัดงาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาด
ภายใต้แนวคิด BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต – ทั้งนี้ 29 Jun
BEDO นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
BEDO นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
– ได้แก่ 1) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการปลูกสมุนไพรในสวนป่า 2) เพิ่มศักยภาพการบูรณาการเชิงพื้นที่นำร่อง Jan 2023
BEDO ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง ชันโรง
BEDO ส่งเสริมการเพาะเลี้ยง ชันโรง
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ คุณค่าทรัพยากรที่สร้างรายได้ ควบคู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน – นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ Jan 2023
BEDO ส่งเสริม ตลาดปันรักษ์ พัฒนา
BEDO ส่งเสริม ตลาดปันรักษ์ พัฒนา
ต่อยอด ฝ้ายตุ่ยอินทรีย์ คุณค่าจากต้นน้ำเลย – นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ Jan 2023
BEDO ลงพื้นที่ดำเนินงาน โครงการไม้มีค่า-ป่าครอบครัว
BEDO ลงพื้นที่ดำเนินงาน โครงการไม้มีค่า-ป่าครอบครัว
เพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนบ้านคึม จังหวัดสกลนคร – นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ Dec 2022
BEDO และ ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการชุมชนไม้มีค่า
BEDO และ ธ.ก.ส. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการชุมชนไม้มีค่า
– ดร.สนิท อักษรแก้ว คณะกรรมการ BEDO ให้เกียรติเป็นประรานลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการชุมชนไม้มีค่า&n Nov 2022
BEDO ให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการใช้ประโยชน์จากไผ่
BEDO ให้การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบการใช้ประโยชน์จากไผ่
เที่ยวเกษตรวิถีไทย จัดงานตลาดปันรักษ์ สร้างงาน สร้างรายได้ ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ลุ่มสุ่ม-ไทรโยค-กาญจนบุรี – Nov 2022
BEDO นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชน
BEDO นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ชุมชน
จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน – โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ Nov 2022
BEDO จัดอบรมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้การแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น
BEDO จัดอบรมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้การแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น
จังหวัดสุพรรณบุรี – นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า Oct 2022
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่น
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่น
โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ผ่านระบบออนไลน์เฟซบุ๊ก BEDO Thailand – นายวราวุธ ศิลปอาชา Sep 2022
BEDO ครบรอบ 15 ปี ปักหมุด BEDO-BCG
BEDO ครบรอบ 15 ปี ปักหมุด BEDO-BCG
สร้างเศรษฐกิจฐานราก แก้จน – สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ BEDO Jul 2022
เริ่มแล้ว!!!! 15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน
เริ่มแล้ว!!!! 15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน
– นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) Jul 2022
BEDO ชวนร่วมงานครบรอบ 15 ปี ชม
BEDO ชวนร่วมงานครบรอบ 15 ปี ชม
ชิม ช้อป สินค้า 15 ปี BEDO ตำรับเศรษฐกิจชีวภาพชุมชน – นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ Jul 2022
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) และ SCG จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ Dec 2021
BEDO จัดงานเผยแพร่ผลงานสพภ. ผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่อวดศักยภาพทรัพยากรชีวภาพชุมชน
BEDO จัดงานเผยแพร่ผลงานสพภ. ผ่านออนไลน์ครั้งใหญ่อวดศักยภาพทรัพยากรชีวภาพชุมชน
กู้วิกฤติเศรษฐกิจยั่งยืน – นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า Sep 2021
BEDO..... จัดงาน BEDO Bio Market
BEDO..... จัดงาน BEDO Bio Market
Online 2021 มหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน ภายใต้แนวคิด สินค้าคุณภาพจากทรัพยากรชีวภาพ... Sep 2021
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน) เดินหน้า BEDO Concept – 1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก2) Nov 2020
เบโด้ขอเชิญร่วม ชม ชิม ช้อป ผลผลิตหลากหลายที่คัดจากป่าในพื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว
เบโด้ขอเชิญร่วม ชม ชิม ช้อป ผลผลิตหลากหลายที่คัดจากป่าในพื้นที่ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ – พิเศษ!เมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 250 บาท แลกถุงผ้าห้อม Aug 2020
BEDO เผยแพร่เครื่องมือและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
BEDO เผยแพร่เครื่องมือและกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(Game Changers) – หนังสือ Game Changers (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) http://bedolib.bedo.or.th/book/165วิดีโอแอนิเมชัน Apr 2020
สพภ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย
สพภ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย
และ Road show 4 ภูมินิเวศน์ สินค้าทรัพยากรชีวภาพ – สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. Sep 2019
เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ
เบโด้ จัดเต็ม ระดมพลังชุมชนเครือข่ายจากทั่วประเทศ
เดินหน้ารณรงค์ขยายผลการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ สร้างพลังเครือข่ายโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว Sep 2019
เบโด้ ลุยต่อ จ.น่าน รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์
เบโด้ ลุยต่อ จ.น่าน รณรงค์ขยายผลสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์
ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” – นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล Sep 2019
เบโด้ จัด Road Show สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
เบโด้ จัด Road Show สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก
ขับเคลื่อนโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” ลุยต่อ จ.น่าน ต้นแบบชุมชนแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ Sep 2019
เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show
เบโด้ ลุยต่อเนื่องจัด Road Show
ที่สกลนคร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจชีวภาพ สานต่อโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ตามหลัก BEDO Concept” – นางจุฬารัตน์ Aug 2019
สพภ. ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จัด
สพภ. ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จัด
Road Show เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ “ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว” ตามหลัก BEDO Concept” Aug 2019