ข่าวประชาสัมพันธ์สานพลัง | newswit

TEI สานพลังสังคม จัดการฐานทรัพยากรสู่ความยั่งยืน
TEI สานพลังสังคม จัดการฐานทรัพยากรสู่ความยั่งยืน
– สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ในฐานะหน่วยงานคลังสมอง (Think Tanks) ด้านสิ่งแวดล้อม 15 Sep
บพท.สานพลังเครือข่ายราชภัฏปั้น
บพท.สานพลังเครือข่ายราชภัฏปั้น
4,000 นวัตกรรมพร้อมใช้ ตั้งเป้าสร้างนวัตกรชุมชน35,000คนภายในเวลา 4 ปีนับจากนี้ – ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา 08 Sep
เผย เด็กไทย 1 ใน 4 พัฒนาการล่าช้า
เผย เด็กไทย 1 ใน 4 พัฒนาการล่าช้า
กระทบสมอง เสี่ยงซึมเศร้า ซ้ำ น้ำหนัก/ส่วนสูงไม่ถึงเกณฑ์ – นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส 29 Aug
นำร่องพื้นที่ สามดีอำเภอธาตุพนม
นำร่องพื้นที่ สามดีอำเภอธาตุพนม
ส่งเสริมบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในการร่วมสร้างนิเวศ 3 ดี เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย – โครงการมหัศจรรย์นิเวศ 3 28 Aug
เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับ 34 ภาคีเครือข่าย
เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมกับ 34 ภาคีเครือข่าย
สานพลังสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน – 17 Aug
EXIM BANK ปรับกลยุทธ์เชิงรุก 'รับมือ
EXIM BANK ปรับกลยุทธ์เชิงรุก 'รับมือ
ช่วยเหลือ เติมกำลังใจ' ลูกค้า SMEs รับมือความท้าทายและความผันผวนของเศรษฐกิจ – ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร 03 Aug
EXIM BANK สานพลัง ไอแบงก์ ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลไทย
EXIM BANK สานพลัง ไอแบงก์ ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลไทย
บุกตลาดการค้าโลก – ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 25 Jul
ก.เกษตรฯ - สสส. - ภาคีอาหารเพื่อสุขภาวะ
ก.เกษตรฯ - สสส. - ภาคีอาหารเพื่อสุขภาวะ
40 หน่วยงาน สานพลังพลิกโฉมระบบอาหารที่ยั่งยืน พัฒนานวัตกรรมระบบอาหารชุมชนตลอดห่วงโซ่ ภายใต้แผน UN อิ่มและดี 2030 20 Jul
DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU เจ๋ง! คว้ารางวัล
DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU เจ๋ง! คว้ารางวัล
Digital Art แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 สะท้อนแนวคิดการสานพลัง ของ สสส. - กทม. – สำหรับผลงานภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 28 Jun
21 ภาคีชาวเกาะ จับมือ 23 องค์กร
21 ภาคีชาวเกาะ จับมือ 23 องค์กร
ประกาศ ปฎิญญาเกาะเต่า ครั้งแรกในไทย ร่วมปกป้องทะเล พร้อมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 'Net Zero Emissions' – 14 Jun
ศอช. สานพลัง 10 อำเภอชายขอบ จ.เชียงใหม่
ศอช. สานพลัง 10 อำเภอชายขอบ จ.เชียงใหม่
เปิดเวทีระดมความเห็น มุ่งพัฒนาการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยแก่ประชากรกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสทาง 31 May
NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี
NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี
NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน – โดยในปี 2566 30 May
สานพลัง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เปิดบ้านต้อนรับนวัตกรรุ่นใหม่
สานพลัง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เปิดบ้านต้อนรับนวัตกรรุ่นใหม่
โครงการ สานพลัง x PTT Group Young Socialpreneur Hackathon – บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ กลุ่ม 22 May
สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย จัดเวทีสูงวัย
สสส. สานพลัง ภาคีเครือข่าย จัดเวทีสูงวัย
'รู้ทันสื่อการเมือง' ขานรับกระแสเลือกตั้ง 66 มุ่งเป้าผู้สูงวัยกว่า 12 ล้านคน รู้เท่าทันข่าวลวงทางการเมือง – 12 May
สกสว.ติดอาวุธให้บุคลากรกรมชลประทาน
สกสว.ติดอาวุธให้บุคลากรกรมชลประทาน
สานพลังกับทุกภาคส่วน-พร้อมรับมือภัยแล้ง – ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า 10 May
สานพลัง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เปิดตัว
สานพลัง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เปิดตัว
สานพลัง x PTT Group Young Socialpreneur Hackathon เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน – นายอรรถพล 09 May
สสส. สานพลัง ม.มหิดล - ภาคีเครือข่าย
สสส. สานพลัง ม.มหิดล - ภาคีเครือข่าย
เดินหน้าเชิงรุก ผลักดันนโยบาย พลเมืองดิจิทัลรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสังคมสุขภาวะ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11 Apr
วิศวะมหิดล เปิดสัมมนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์
วิศวะมหิดล เปิดสัมมนา หุ่นยนต์ทางการแพทย์
สานพลังจัดตั้ง สมาคมวิชาการหุ่นยนต์และ AI ทางการแพทย์ประเทศไทย – รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 27 Mar
King's Stella Group สานพลังผู้นำชุมชนส่งต่อความรู้และนวัตกรรมลดขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม
King's Stella Group สานพลังผู้นำชุมชนส่งต่อความรู้และนวัตกรรมลดขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม
สู่ชุมชนอบต.คลองนิยมตรา จ.สมุทรปราการ – ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย 01 Mar
สสส. สานพลังมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
สสส. สานพลังมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา
- ภาคเอกชน พัฒนานวัตกรรมสุขภาวะ เปิดตัวแอปพลิเคชัน Line OA ปันกันอิ่ม – ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม 31 Jan
โอซีซี ฯ มุ่งเสริมสร้างบุคลิกภาพ
โอซีซี ฯ มุ่งเสริมสร้างบุคลิกภาพ
มอบความรู้ด้านความงาม ต่อยอดพัฒนาสู่สายอาชีพ – คลาส "KMA PROFESSIONAL MAKE UP CLASS EXCLUSIVE" 28 Dec
ธนชาตประกันภัย ร่วมฉลอง 107 ปี
ธนชาตประกันภัย ร่วมฉลอง 107 ปี
เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ สืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ปี 2566 – นายมหพล จินดาขันธ์ Head of customer 23 Dec
สสส. เปิดเวที ThaiHealth Watch
สสส. เปิดเวที ThaiHealth Watch
2023: สังคมปรับ ชีวิตเปลี่ยน เผย 7 ทิศทางสุขภาพคนไทยน่าจับตา ห่วง! 1 ใน 4 ผู้ป่วย NCDs เสี่ยงลองโควิด-ซึมเศร้า – 22 Dec
พบเด็กอ้วนเกือบ 400 ล้านคนทั่วโลก
พบเด็กอ้วนเกือบ 400 ล้านคนทั่วโลก
สสส. สานพลัง กทม. - ภาคีเครือข่าย เดินหน้าโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปี 4 ผุด 23 โรงเรียนต้นแบบ ทำสื่อสร้างสรรค์ 22 Dec
สกสว.สานพลังหน่วยบริหารและจัดการทุน
สกสว.สานพลังหน่วยบริหารและจัดการทุน
มุ่งเป้าทำน้อยได้มากและผลผลิตร่วมววน. – ประธาน กสว. ระบุว่า 21 Dec
Q-CON สานพลัง KMITL พัฒนานวัตกรรมและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยจากการใช้วัสดุก่อผนังคอนกรีตมวลเบา
Q-CON สานพลัง KMITL พัฒนานวัตกรรมและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัยจากการใช้วัสดุก่อผนังคอนกรีตมวลเบา
Q-CON เปรียบเทียบกับวัสดุผนังประเภทต่างๆ – บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON 16 Dec
กรุงไทย สานพลัง ชุมชนบางน้ำผึ้ง
กรุงไทย สานพลัง ชุมชนบางน้ำผึ้ง
ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Zero Waste – การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สนับสนุนแนวคิด Zero Waste 13 Dec
บพท.สานพลังพัฒนาเมืองสร้าง ภาคีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
บพท.สานพลังพัฒนาเมืองสร้าง ภาคีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะประเทศไทย
ปล่อยชุดความรู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อความอยู่ดีมีสุขครอบคลุม 7 มิติ – ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ 02 Dec
EXIM BANK สภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ
EXIM BANK สภาหอฯ ส.อ.ท. สรท. และ
CMMU ฉลองความสำเร็จสร้างผู้ส่งออก Top X รุ่นแรก พร้อมอาวุธด้านความรู้ แหล่งเงินทุน และเครือข่าย – นายอาคม 28 Nov