สาธิต รังคสิริ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายสาธิต รังคสิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ร่ำรวยผิดปกติ

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๑๙

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2559 ) นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายสาธิต รังคสิริ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรร่ำรวยผิดปกติ โดยมีนางสาวสุภา

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลนายศุภกิจ ริยะการ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 และนายสาธิต รังคสิริ

๒๙ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๐๔

กรุงเทพฯ-29 ต.ค.-สำนักงาน ป.ป.ช. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 709-81/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาสำนวนและรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหานายศุภกิจ ริยะการ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่ จ.สุราษฎร์ธานี

๒๖ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๑:๑๑

กรุงเทพฯ-26 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 24

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๔ ๑๓:๒๐

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของ จ.สิงห์บุรี

๒๔ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-24 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐคลังสินค้าฟอร์จูน ฟอเอฟเวอร์ (หลังที่ 2) พร้อมคณะ ณ จังหวัดสิงห์บุรีในวันที่ 21 กรกฎาคม

ภาพข่าว: การตรวจสอบปริมาณข้าวและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ จ.สิงห์บุรี

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๒๔

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพคงเหลือข้าว บริษัทเค.แอล.วี.โลจิสติกส์ จำกัด (หลังที่ 1) อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 8

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดภูเก็ต

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๖

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดระนอง

๑๗ มิ.ย. ๒๐๑๔ ๑๖:๕๕

กรุงเทพฯ-17 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงา

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12

๑๔ พ.ค. ๒๐๑๔ ๑๔:๐๑

กรุงเทพฯ-14 พ.ค.-กระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14

๒๔ เม.ย. ๒๐๑๔ ๑๔:๑๑

กรุงเทพฯ-24 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดอำนาจเจริญ

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๐๖

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคใ

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๔ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาคในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 34

ภาพข่าว: คณะบัญชี ม.กรุงเทพ จัดอบรมสรรพากรสอนภาษี

๒๓ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๓๓

กรุงเทพฯ-23 ส.ค.-พรีสไพออริตี้ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สรรพากรสอนภาษี ที่มหาวิทยาลัย (RD go Campus) รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ธุรกิจให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต รังคสิริ

ภาพข่าว: สัมมนามองทะลุภาษี

๒๐ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๐๓

กรุงเทพฯ-20 ส.ค.-เมย์แบงก์ กิมเอ็ง บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โดย บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับสถานีโทรทัศน์เพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel จัดสัมมนาพิเศษ มองทะลุภาษี พร้อมติดปีกการลงทุนในต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร

ภาพข่าว: RD Society Club 2013 ชมรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษี

๑๓ ส.ค. ๒๐๑๓ ๑๕:๑๙

กรุงเทพฯ-13 ส.ค.-โกลบอลอิน?เตอร์คอมมิว?เน?เคชั่น นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และ นายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับตำแหน่ง ขวัญใจ RDSC 2013 โครงการ RD Society Club 2013 ชมรมคนรุ่นใหม่ใส่ใจภาษี ตอน ภาษีสร้างสุข สนุกแบบพอเพียง

ภาพข่าว: กรมสรรพากร ร่วมกับ BNP PARIBAS BANK ให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และ Ms. Monique Vialatou, CEO Thailand BNP PARIBAS BANKร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและรับชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต ณ ห้องพระอุเทน 2 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 16

กรมสรรพากรร่วมมือกับธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ ให้บริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต

๑๘ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-18 ก.ค.-กรมสรรพากร ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และ Ms. Monique Vialatou CEO Thailand ของธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ (BNP PARIBAS, BANGKOK BRANCH) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต

กรมสรรพากร แถลงข่าวโครงการค่ายคมคิด RD Camp Season 6

๐๘ ก.ค. ๒๐๑๓ ๑๒:๕๙

กรุงเทพฯ-8 ก.ค.-กรมสรรพากร กรมสรรพากร ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวโครงการค่ายคมคิด RD Camp Season 6 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 นี้ เวลา 13.30น.- 15.00น. ณ ลาน Event ชั้น LG บริเวณหน้า TOPS Supermarket ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 (BTS หรือ MRT อโศก) โดยมีนายสาธิต รังคสิริ

สรรพากรเปิดโครงการ สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทยปี 5 เร่งต่อยอดให้เยาวชนสานึกดีรู้จักภาษี

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย (RD Youth club) ปี 5 ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติ สร้างจิตสานึก

สรรพากรเปิดโครงการ สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทยปี 5 เร่งต่อยอดให้เยาวชนสำนึกดีรู้จักภาษี

๑๙ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๐๘:๓๔

กรุงเทพฯ-19 มิ.ย.-กรมสรรพากร เมื่อวานนี้ (18 มิถุนายน 2556) ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ สโมสรภาษี เด็กดีทั่วไทย (RD Youth club) ปี 5 ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติ สร้างจิตสำนึก

ภาพข่าว: กรมสรรพากรร่วมกับ ปอศ. แถลงจับกุมใบกำกับภาษีเป็นเท็จ

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๑:๕๓

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และ พ.ต.อ.ชัยณรงค์ เจริญชัยเนาว์รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ปอศ.) ร่วมแถลงข่าวการจับกุมนายพิสิษฐ์

สรรพากรร่วมกับตำรวจเศรษฐกิจรวบแก๊งค์ใบกำกับภาษีปลอม

๐๖ มิ.ย. ๒๐๑๓ ๑๐:๐๗

กรุงเทพฯ-6 มิ.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และ พล.ต.ต.สุรพล หอมชื่นชม ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม นายพิสิษฐ์ ประจักษ์ชัยกุล

ภาพข่าว: การประชุมสรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ กลางปีงบประมาณ 2556

๒๘ พ.ค. ๒๐๑๓ ๐๙:๔๕

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม / สัมมนา สรรพากรภาค สรรพากรพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร กลางปีงบประมาณ 2556 โดยมีนายสาธิต รังคสิริอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมผู้บริหารกรมสรรพากร ให้การต้อนรับ ณ

อธิบดีเรียสรรพากรทั่วประเทศประชุมปรับแผนจัดเก็บพร้อมรับฤดูยื่น ภ.ง.ด.50

๒๘ พ.ค. ๒๐๑๓ ๐๘:๔๙

กรุงเทพฯ-28 พ.ค.-กรมสรรพากร เมื่อวานนี้ (27 พฤษภาคม 2556) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศ ระหว่างที่ 27 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร โดยมี ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ

ภาพข่าว: กรมสรรพากรรับรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 4

๓๐ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๓:๒๔

กรุงเทพฯ-30 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบรางวัลเพชรวายุภักษ์ ครั้งที่ 4 แก่นายสาธิต รังคสิริอธิบดีกรมสรรพากร นางจิตรมณี สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีกรมสรรพากร โดยกรมสรรพากรได้รับรางวัลชนะเลิศ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมสรรพากรพบปะหารือกับ IMF

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๑๔

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ภาพข่าว: หอการค้าไทย จับมือร่วม กรมสรรพากร ปันภาษีของประชาชนเพื่อสังคม

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๑๘

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-เมืองไทยประกันภัย หอการค้าไทย นำโดย นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม ร่วมกับ นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร จัดแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ คุณ คือ คนดี.ที่เสียภาษีถูกต้อง ภายใต้แนวคิด ดนตรีสร้างเด็กดี พร้อมทั้งร่วมเสวนาในหัวข้อ

แจ่มจริงยื่นภาษี ภ.ง.ด. 91 ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้แล้ว

๐๒ เม.ย. ๒๐๑๓ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-2 เม.ย.-กรมสรรพากร กรมสรรพากรสร้างสรรค์บริการใหม่เปิดให้ยื่นแบบเสียภาษี ภ.ง.ด. 91 ผ่านทางมือถือ Smart phone (iPhone/iPad) ในชื่อโปรแกรม RD Smart Tax สนองความต้องการคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความสะดวกสบาย ยื่นแบบฯ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ภาพข่าว: อธิบดีกรมรรพากรตรวจเยี่ยม สท.ราชบุรี

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๓๘

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-กรมสรรพากร นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี โดยมีสรรพากรภาค 6 สรรพากรพื้นที่ราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม

กรมสรรพากรเปิดให้ยื่น ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ภาษาอังกฤษทาง Internet ได้แล้ว

๑๙ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๐:๔๖

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-กรมสรรพากร กรมสรรพากรก้าวไปอีกขั้นเปิดให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ฉบับภาษาอังกฤษทาง Internet กรอกง่าย ใช้สะดวก รองรับแรงงานเสรีอาเซียน ดร. สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เปิดให้บริการ