สันทัด ศะศิวณิช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: อาคเนย์ สนับสนุนประกันอุบัติเหตุสมาคมเจ็ตสกีอย่างต่อเนื่อง

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๔๑

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ดร. อภิชัย บุญธีรวร รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่ นายสนิท วรปัญญา นายกสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พร้อมด้วยคุณวิรัตน์ ทองใบเพชร เลขาธิการ

ภาพข่าว: อาคเนย์รับประกันนักกีฬาเจ็ตสกี

๒๐ มี.ค. ๒๐๑๓ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-20 มี.ค.-อาคเนย์ นายอภินัทธ์ จาตุศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่ ดร.สันทัด ศะศิวณิช อุปนายก สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เพื่อให้ความคุ้มครองนักกีฬา เจ้าหน้าที่