ข่าวประชาสัมพันธ์สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ | newswit

คลินิก Smart NCD บริการลดยา และหยุดยา
คลินิก Smart NCD บริการลดยา และหยุดยา
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดัน โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี สนับสนุนโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย 27 Nov
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติเผยว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพิ่งรู้ตัวว่าป่วยหลังจากตรวจพบภาวะแทรกซ้อน – ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 7 ใน 10 ราย (72%) เพิ่งรู้ว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานเพราะเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานแล้ว ขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจเกือบทั้งหมด (94%) เคยประสบภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานอย่างน้อยหนึ่งภาวะในช่วงชีวิตที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ผลการค้นพบดังกล่าวมาจากการวิจัยระดับโลกที่ดำเนินการโดยสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International
เบาหวานขณะตั้งครรภ์: รู้ว่าเสี่ยง
เบาหวานขณะตั้งครรภ์: รู้ว่าเสี่ยง
ควรหลีกเลี่ยง – - เบาหวานประเภทที่ 1 พบได้ประมาณร้อยละ 5 เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ 13 Nov
Gan & Lee ประกาศสร้างความร่วมมือกับสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ – การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานมีหลายมิติ เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ทางคลินิก ทางพันธุกรรม และรูปแบบการใช้ชีวิต โดยความซับซ้อนเหล่านี้ รวมทั้งการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง การได้รับความรู้ และการรักษาด้วยยา จะส่งผลอย่างมากต่อแนวทางการรักษา ทั้งนี้ รายงาน IDF Diabetes Atlas ฉบับล่าสุดระบุว่า ในปี 2562 มีผู้ใหญ่ (อายุ 20-79 ปี)
สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติเรียกร้องทั่วโลกเพิ่มงบประมาณและยกระดับการฝึกอบรมพยาบาล เพื่อช่วยรับมือวิกฤตโรคเบาหวานทั่วโลก – เนื่องในวันเบาหวานโลกปีนี้ สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมพยาบาลเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานในการทำความเข้าใจและจัดการกับอาการของตนเองปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่า 460 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 578 ล้านคนภายในปี
14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12
14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก สคร.12
สงขลา แนะ แค่เปลี่ยน ชีวิตก็เลี่ยงเบาหวาน – วันเบาหวานโลก 2562 สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ Nov 2019
สคร.10 อุบลฯ ชี้ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน
สคร.10 อุบลฯ ชี้ ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน
– โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมแล้ว คือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ได้แก่ Nov 2018
ผู้หญิงห่างไกลเบาหวาน...แค่รู้เท่าทัน
ผู้หญิงห่างไกลเบาหวาน...แค่รู้เท่าทัน
– แพทย์หญิงรัตนพรรณ สมิทธารักษ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลกรุงเทพ Nov 2017